Beleggen voor beginners

expert_-label
Juul Dijkhuis
Juul, maakt deel uit van het team dat ervoor moet zorgen dat alle inhoud op onze site correct is. Juul Dijkhuis is een expert in financiële producten, heeft vrijwel alle WFT diploma’s en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Volg Juul hier op twitter.
Home  /  Beleggen voor beginners

Beleggen voor beginners

Juuls van Dijkhuis

Juul, maakt deel uit van het team dat ervoor moet zorgen dat alle inhoud op onze site correct is. Juul Dijkhuis is een expert in financiële producten, heeft vrijwel alle WFT diploma’s en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Volg Juul hier op twitter.

Beleggen voor beginners

Jouw startpunt naar een jouw beleggingsdoel

Inleiding

Inleiding:Beleggen - Sum.nl
Geld op een spaarrekening zetten levert je nauwelijks iets op. De opbrengst blijft op dit moment steken op 0,5% bij de grote Nederlandse banken. Door het sparen teer je dus in op jouw vermogen want de inflatie is hoger dan je spaarrente. Met beleggen kun je jouw geld aan het werk zetten. Als je weet wat je moet doen en waar de valkuilen zitten, kun je beleggen met beleid en voorzichtigheid. Wij leren jou graag de kneepjes van het beleggen. Waar begin je, waar let je op en hoe kun je rendement maken met je geld?
Beleggen is nooit zonder risico’s. Meer risico lopen betekent dat je meer kans hebt op een hoger rendement. Zelfs aan het sparen zitten risico’s. Je loopt namelijk het risico dat de bank failliet gaat. Dit risico is deels ondervangen met garanties vanuit de overheid. Bij het beleggen heb je deze garanties niet. Als het bedrijf waar jij in belegd hebt failliet gaat, kun je het volledige bedrag kwijt zijn. Daarom is het verstandig om goed te spreiden en om alleen weloverwogen te investeren.
Voordat je gaat beleggen is het belangrijk om goed te weten wat het inhoudt, wat belangrijke termen betekenen en hoe je een strategie maakt om zo veel mogelijk rendement te maken met zo weinig mogelijk risico’s. Het lopen van grote risico’s moet goed bij jou en bij jouw beleggingsdoel passen. Het beleggen moet met beleid gebeuren, anders kun je in korte tijd een groot deel van je inleg verliezen.
Na deze cursus ken je de basisbegrippen en weet je wat je te wachten staat. Wij bereiden je voor op de gevaren en we geven je ook de handvatten om meer rendement te maken dan op een spaarrekening. Wij vinden het belangrijk dat je ook weet waar de valkuilen liggen.

Waarom beleggen?

Beleggen is een ruim begrip waarmee wordt bedoeld het investeren van geld met als doel om er rendement op te maken. Door te beleggen loop je risico’s, maar de keerzijde is dat je een rendement kan maken die de spaarrente ruimschoots overtreft. Het beleggen doe je met geld waar je de komende jaren niet over hoeft te beschikken. Beleggen is een goede manier om een financieel doel ver in de toekomst te behalen. Je gaat bijvoorbeeld over 25 jaar met pensioen of je wilt je droom uit laten komen en later een tweede huis kopen aan de Spaanse kust. Met een goed onderbouwd plan en de juiste strategie kun je wensen uit laten komen.

Vermogen opbouwen doe je door geld opzij te leggen. Twintig jaar lang maandelijks €250 in een kluis leggen, zorgt voor een bedrag na twintig jaar van €60.000. Met dit bedrag kun je over twintig jaar minder kopen dan nu het geval is. Dat komt door geldontwaarding, ook wel inflatie genoemd. Als je gedurende deze twintig jaren 5% rente maakt, heb je over twintig jaar een bedrag van €101.864. De kracht van het beleggen is geld opzij zetten en het bedrag vermeerderen door het maken van rendement.

Had je hetzelfde bedrag op een spaarrekening gezet tegen een spaarrente van 0,5%, dan had je over twintig jaar een bedrag van: €63.108. Je belegt dus om het maximale uit je geld te halen. Het beleggen beslaat een lange periode van bijvoorbeeld 20 jaar. Door een lange periode aan te houden wordt een tijdelijke dip door economische tegenslagen niet gelijk een probleem. De koersen blijven namelijk niet alleen maar omhoog gaan. Een dalende trend van de koersen kan ook gunstig zijn als je periodiek geld inlegt. Je koopt bij een dip namelijk goedkoop in.

🏛 Basisbegrippen

Voordat we de diepte ingaan over het beleggen, nemen wij jou eerst mee in een aantal belangrijke begrippen die je tegen gaat komen. Hier moet je de betekenis van weten om de gevolgen van bepaalde beslissingen te kunnen overzien. Het lezen van de uitleg van deze begrippen zal nog steeds vragen oproepen bij beginnende beleggers, maar ze vallen op hun plek tijdens onze verdere uitleg van deze begrippen.
Aandelen
Een aandeel is een bewijs dat je een deel van een bedrijf bezit. Je hebt bijvoorbeeld 2 aandelen in het bedrijf Apple. Met deze aandelen ben je voor een klein deel eigenaar van het bedrijf. Je deelt mee in de winst, maar ook in het verlies.
Actief beleggen
Actieve beleggers kopen en verkopen beleggingsobjecten afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt en afhankelijk van de plannen van bedrijven en van de toekomstverwachtingen.
Beleggingsfonds

In een beleggingsfonds wordt het geld van meerdere beleggers geïnvesteerd in verschillende segmenten en soorten beleggingen. Door te investeren in een beleggingsfonds hoef je zelf niet te kijken naar jouw beleggingen (passief beleggen).

Correlatie
De samenhang tussen verschillende beleggingen in jouw portefeuille. Hoe reageren bijvoorbeeld de koersen van obligaties als de koersen van aandelen zakken.
Dividend
Een bedrijf kan de winst uitdelen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders ontvangen dan een uitkering in geld of in aandelen.
Kapitaalmarkt
Een markt voor langlopend kapitaal (meer dan één of twee jaar). Het gaat bijvoorbeeld om aandelen en obligaties. Kortlopend kapitaal valt onder de geldmarkt.
Koers
De prijs die je betaalt voor een beleggingsproduct of voor vreemde valuta. De koers van een aandeel Apple is bijvoorbeeld $162. De ontwikkeling van een koers wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de vorige slotkoers.
Nominale waarde
De waarde van een verhandelbaar waardepapier zoals een obligatie of een aandeel.
Obligaties
Dit zijn leningen aan bijvoorbeeld bedrijven of overheden. Als obligatiehouder krijg je een vergoeding voor het uitlenen van geld. De hoogte van de vergoeding hangt af van het risico dat je loopt en de resterende looptijd van de obligatie. Een obligatie kun je verhandelen.
Onroerend goed
Goederen die vastgenageld zitten aan de grond en die overdraagbaar zijn via de notaris. Voorbeelden hiervan zijn huizen en bedrijfspanden. Bij het beleggen spreken we meestal over vastgoed.
Optie
Als optie betrekking heeft op het beleggen, dan wordt er bedoeld een contract om beleggingsobjecten te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. Opties zijn verhandelbaar op de optiebeurs.
Passief beleggen
Je investeert geld in bijvoorbeeld aandelen en gaat er vervolgens niet zelf mee handelen. Passief beleggen doe je via een vermogensbeheerder (als je een groot bedrag wilt beleggen) of via beleggingsfondsen (voor kleinere vermogens tot €50.000).
Rendement
Het rendement is de vergoeding die je krijgt voor het beschikbaar stellen van je geld. Rendement op een spaarrekening is de spaarrente. Bij het beleggen maak je op verschillende manieren rendement. Het gaat bijvoorbeeld om een hogere verkoopprijs dan waar je het voor gekocht hebt, maar ook dividend is een onderdeel van het rendement.
Risico’s
Het beleggen zorgt voor meerdere soorten risico’s. De belangrijkste twee zijn het koersrisico en het marktrisico. Het koersrisico is de kans op een dalende koersprijs en het marktrisico betekent dat de beleggingen minder waard worden door economische omstandigheden. Er ontstaat bijvoorbeeld een economische crisis.
Solvabiliteit
Geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Total Expense Ratio (TER)
Dit zijn de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt aan kosten. Door het onder één noemer te zetten zijn de kosten van verschillende fondsen eenvoudig te vergelijken.
Turbo
Dit is een beleggingsproduct waarmee je met geleend geld kunt beleggen. Met een kleine inleg kun je een hoog rendement maken, maar er kleven grote risico’s aan turbo’s. Dit is een ingewikkeld product bestemd voor de ervaren belegger.
Vastgoed
Vastgoed is onroerend goed. Bij het beleggen in vastgoed kun je denken aan het kopen van een huis dat je vervolgens verhuurt. Andere voorbeelden van vastgoed zijn winkelcentra en bouwgrond.

📚 Beleggingscategorieën

Waar je in belegt is onder te verdelen in verschillende beleggingscategorieën. We houden de volgende beleggingscategorieën aan:
Daarnaast kun je ook nog een onderverdeling maken in direct en indirect beleggen. De bovenstaande vier beleggingscategorieën zijn directe beleggingen. Indirecte beleggen doe je via beleggingsfondsen. Daarnaast zijn er ook nog afgeleide producten. Deze manieren van beleggen zijn voor de meer ervaren beleggers. Voorbeelden van afgeleide producten zijn: cfd’s, futures, turbo’s en speeders.
Beleggen in Aandelen - Sum.nl

Aandelen

Een kenmerk van beleggen in aandelen is dat het rendement volledig afhankelijk is van de resultaten van de bedrijven waar jij in investeert. Als jij voor Tesla een gouden toekomst verwacht, kun je rechtstreeks profiteren van het succes. Als jouw verwachtingen uitkomen, maak je rendement in de toekomst. Dat is ook gelijk een nadeel van aandelen. De koers kan sterk dalen als bijvoorbeeld iemand in de Raad van Bestuur in opspraak raakt, of als er een grote terugroepactie is van een product van het bedrijf.
Voordelen van het beleggen in aandelen zijn:
Wat zijn de risico’s van aandelen?
Bij het beleggen in één of enkele bedrijven ben je erg afhankelijk van het beleid en de financiële toekomst van dat ene bedrijf. Een grote spreiding aanbrengen in jouw beleggingen in aandelen is alleen mogelijk met een zeer groot vermogen. Eén aandeel Adyen kost je ongeveer €1.427 en één aandeel Meta (Facebook) kost je $214. Je investeert dus grote bedragen per aandeel.
Beleggen in Obligaties - Sum.nl

Obligaties

Met het beleggen in obligaties loop je gemiddeld gezien een kleiner risico in vergelijking met het beleggen in aandelen. In ruil voor het uitlenen van je geld ontvang je een rente. Dit wordt ook wel coupon genoemd. Je wordt met een obligatie dus niet de eigenaar van een bedrijf, maar een schuldeiser. Een ander verschil met aandelen is dat een obligatie vaak maar geldt voor een bepaalde periode. De looptijd is bijvoorbeeld 10 jaar. Een obligatie kun je verhandelen. De waarde is afhankelijk van de hoogte van de vastgelegde rentevergoeding en de resterende looptijd. Er zijn ook obligaties zonder een einddatum. Het uitgeleende bedrag wordt hierbij niet per een bepaalde datum afbetaald.
Voordelen van het beleggen in obligaties zijn:
Wat zijn de risico’s van obligaties?
Als je ontzettend veel pech hebt gaat het bedrijf of het land waar jij obligaties van hebt failliet. Tijdens de kredietcrisis van 2008 tot 2011 kon je Griekse obligaties krijgen met een coupon boven de 10%, maar het risico was ook groot, want het land dreigde failliet te gaan. Met een laag rendement loop je ook het risico dat de inflatie jouw rendement overtreft. In dat geval kun je ondanks het rendement minder kopen met de waarde van jouw obligaties plus het rendement.
Beleggen in Vastgoed - Sum.nl

Vastgoed

Je kunt op verschillende manieren beleggen in vastgoed. Kiezen voor het kopen van een huis voor de verhuur is een optie, maar je kunt ook investeren in vastgoedaandelen of obligaties. Door het fysiek beleggen in stenen, beperk je het risico doordat het vastgoed je onderpand is. Door tijdelijk dalende vastgoedprijzen kan ook de waarde van vastgoed zakken, maar het houdt altijd een stabiele waarde. Vastgoed kan niet failliet gaan. Door te beleggen in een vastgoedfonds, spreid je de investering zonder dat je afhankelijk bent van bijvoorbeeld één winkelcentrum of een wijk met huizen.
Voordelen van het beleggen in obligaties zijn:
Wat zijn de risico’s van beleggen in vastgoed?
Als je ontzettend veel pech hebt gaat het bedrijf of het land waar jij obligaties van hebt failliet. Tijdens de kredietcrisis van 2008 tot 2011 kon je Griekse obligaties krijgen met een coupon boven de 10%, maar het risico was ook groot, want het land dreigde failliet te gaan. Met een laag rendement loop je ook het risico dat de inflatie jouw rendement overtreft. In dat geval kun je ondanks het rendement minder kopen met de waarde van jouw obligaties plus het rendement.

Cash – en cash-equivalenten

Er wordt gesproken over cash – en cash-equivalenten bij beleggingen met een looptijd van minder dan drie maanden. Liquiditeit houdt in: hoe eenvoudig is een belegging om te zetten in cash geld, zonder dat de opname effect heeft op de waarde van de belegging. Bij cash – en cash-equivalenten kun je relatief eenvoudig je geld terugtrekken tegen de marktwaarde. Het beste voorbeeld is een beleggingsrekening of een spaarrekening. Bij een spaarrekening kun je zonder het maken van kosten je geld weer opnemen, en bij een beleggingsrekening doe je dat vaak met lage kosten (transactiekosten).
Voordelen van het beleggen in cash – en cash-equivalenten zijn:
Wat zijn de risico’s van beleggen in Cash – en cash-equivalenten?

Doordat het een veilige manier van beleggen is, weet je dat het rendement laag blijft. Voor het opbouwen van een kapitaal zul je veel geld moeten inleggen om je doelen te bereiken. Het risico is dus ook dat je inteert op je vermogen. Als de inflatie hoger is dan het rendement verlies je dus aan waarde.

Beleggingsstrategieën

Nu je weet waar je in kunt beleggen, nemen we jou mee in hoe je gaat beleggen. Wat is de voor jou beste strategie om tot het hoogste rendement te komen? De voor jou beste strategie hangt ook af van je beleggingshorizon (periode tot wanneer je jouw vermogen nodig hebt). Verschillende strategieën zorgen voor uiteenlopende risico’s en kansen. De belangrijkste beleggingsstrategieën bespreken we. Het zijn de volgende:
1. Passief beleggen
2. Actief beleggen
3. Dividendbeleggen
4. Waarde beleggen
5. Groei beleggen
1. Passief beleggen
Bij het passief beleggen zet je jouw geld aan het werk zonder dat je actief actie onderneemt. Met passief beleggen volg je bijvoorbeeld zo goed mogelijk de markt. Je kiest voor het zorgvuldig spreiden over verschillende segmenten en regio’s, laat de investering staan en gaat weinig veranderingen in jouw beleggingen doorvoeren. Een passieve belegger heeft weinig transactiekosten, omdat er weinig mutaties zijn in de beleggingsportefeuille.
Passief beleggen – Indexfondsen en ETF’s
Door gebruik te maken van indexfondsen en ETF’s (Exchange Traded Fund) kun je indexen volgen. Het wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Je gaat bijvoorbeeld indexbeleggen gekoppeld aan de AEX of de Dow Jones. Als de AEX in een periode met 6% stijgt, is 6% ook het rendement dat jij maakt op jouw beleggingen. Uiteraard gaan daar de kosten nog wel van af. Bij een index kan het ook gaan om een sectorclassificatie. Je belegt bijvoorbeeld in de sector energie. De indexprovider (ontwikkelaar van de index) stelt de voorwaarden vast.
Verschillen tussen indexfondsen en ETF’s
Indexfondsen en ETF’s worden vaak gelijkgesteld aan elkaar, maar er zijn verschillen. Een ETF is verhandelbaar op handelsdagen. Een indexfonds is maar één keer per dag verhandelbaar.
Voordelen van indexfondsen en ETF’s:
Wat zijn de risico’s van beleggen in indexfondsen en ETF’s?
De risico’s die je loopt hangen nauw samen met jouw risicobereidheid. Beleggen in een bepaalde sector zorgt ervoor dat je sterk afhankelijk wordt. Beleggen in financiële instellingen kan verkeerd uitpakken als er ergens in de wereld banken om gaan vallen de komende maanden. Kiezen voor MSCI World zorgt ervoor dat je wereldwijd belegt. Kiezen voor een landelijke index, zoals de Duitse DAX, maakt jou afhankelijk van de ontwikkelingen in Duitsland.
2. Actief beleggen
Zoals de omschrijving al doet vermoeden, leun je bij deze vorm van beleggen niet achterover. Deze manier van beleggen is geschikt voor beleggers die graag invloed hebben op het rendement en die de (economische) ontwikkelingen ook graag volgen. Als je meerdere keren per dag je beleggingen wilt volgen, ga je actief beleggen. Actieve beleggers kiezen vaak niet voor één beleggingscategorie, maar willen spreiden. Door het actief beleggen met in eerste instantie kleine bedragen, kun je ervaring en kennis opdoen.
Het actief beleggen heeft als groot nadeel dat je hoge transactiekosten maakt in vergelijking met het passief beleggen. Een gevaar van het actief beleggen is dat het aanzet tot speculeren. Actieve beleggers kunnen gegrepen worden door het sentiment en het grotere doel uit het oog verliezen. Na een sterke waardedaling kan de neiging groot zijn om van de sterk gedaalde belegging afscheid te nemen. Hierdoor kun je niet meer profiteren van een latere waardestijging. Je gevoel volgt kan het “gokken” in de hand werken. Met gokken kun je geluk hebben, maar het kan ook flink tegen zitten.
Ook moet je oppassen met het handelen na een nieuwsfeit. Een bedrijf kondigt bijvoorbeeld een sterke daling van de winst aan. Voordat jij kunt reageren op het nieuws, hebben grote beleggingsinstellingen al gereageerd op de ontwikkeling. De daling van de winst zit hierdoor al in de koers verwerkt, voordat jij als particuliere belegger hierop kunt reageren. Ga er dus niet van uit dat je een grote slag kunt slaan als er nieuws beschikbaar komt over een bedrijf.
Actief beleggen - Kiezen voor Individuele aandelen en obligaties
Als je kiest voor aandelen of obligaties van bedrijven, gaat jouw voorkeur dus overduidelijk uit naar het actief beleggen. Startende beleggers die met kleine kapitalen beginnen, kunnen gelijk gaan voor een aandeel waar ze een goed gevoel bij hebben. Toch is het verstandiger om je eerst goed in de materie te verdiepen. Daar helpen wij jou bij, maar daarna is het belangrijk om je eerst goed in bedrijven te verdiepen voordat je in het diepe springt. Je moet namelijk kiezen voor een aandeel waar groeipotentieel in zit. Dat is het kopen van aandelen die nu ondergewaardeerd zijn. Alleen door je erin te verdiepen en analyses te lezen van analisten kom je er meer over te weten.
Diversificatie binnen aandelen en obligaties
Diversificatie is het verspreiden van je geld over bijvoorbeeld verschillende sectoren of landen. Als er ergens in de wereld een bank dreigt om te vallen, trekt dit nieuws de koersen van financiële bedrijven als ABN Amro en ING Groep omlaag. Daarom is het verstandig om niet afhankelijk te zijn van één segment of regio.
Verschillende sectoren
Als er wordt gesproken over het verspreiden van je geld over verschillende sectoren, bedoelen ze dat je moet kiezen voor bedrijven die niet actief zijn binnen dezelfde sector. Je kiest bijvoorbeeld voor bedrijven in het vastgoed, de auto-industrie en in de media. Een aantal voorbeelden zijn:
Verschillende landen of werelddelen
Naast een spreiding per sector kun je ook nog spreiden over landen of regio’s. Als je alleen aandelen bezit van Nederlandse bedrijven ben je sterk afhankelijk van de economie in Nederland. Ook profiteer je op deze manier niet van opkomende regio’s. Als de economie in Zuid-Amerika zich sterk ontwikkelt, wil je daar ook graag van profiteren. Aan de andere kant wil je niet veel geld verliezen als de economie in een betreffende regio juist erg slecht gaat door bijvoorbeeld een oorlog of door een dictator die aan de macht is. Door een wereldwijde spreiding aan te houden, ben je niet te sterk afhankelijk van één gebied en spreid je de risico’s.
Voordelen van het actief beleggen:
Wat zijn de risico’s van het actief beleggen?
Zelf aan de knoppen zitten zorgt ervoor dat je zelf zorgt voor een groei van je portefeuille. Aandelen kun je duurder verkopen om vervolgens weer te investeren in andere beleggingscategorieën. Het risico is dat je verkeerde keuzes maakt. Als er bijvoorbeeld goede cijfers worden gepubliceerd over de economie van de Verenigde Staten, verwacht je mogelijk een goede opening van de Dow Jones. Analisten kunnen daar een ander beeld over hebben. Het is dus moeilijk om te reageren op ontwikkelingen. Door onervarenheid kun je ook foutieve keuzes maken. Begin dus eerst met naar verhouding kleine bedragen met het beleggen.
3. Dividendbeleggen
Bij dividendbeleggen ligt jouw focus op het maken van rendement door winstuitkeringen van bedrijven. Dividend is geld dat bedrijven uitkeren als uitdeling van de winst aan aandeelhouders. Niet alle bedrijven keren dividend uit en ze zijn het ook niet verplicht. Bij dividendbeleggen ga je uiteraard ook voor koerswinst, maar bij je keuze voor aandelen leg je vooral de focus op dividend wat ze mogelijk gaan uitkeren. Voorbeelden van bedrijven die in het verleden goed waren voor hun aandeelhouders zijn:
Dividendbeleggen - Focus op stabiele inkomsten uit dividend
Met dividendbeleggen kun je alleen al met dividend een goed rendement opbouwen. Dit is nog onafhankelijk van de koersontwikkeling van het aandeel zelf. Vooral gerenommeerde (volwassen) bedrijven die hun waarde en toegevoegde waarde al bewezen hebben, keren dividend uit. Een jong bedrijf dat nog in de kinderschoenen staat, gaat de winst namelijk niet uitdelen aan de aandeelhouders. Deze bedrijven investeren de winst in de onderneming of reserveren het voor toekomstige investeringen. Dividend uitkeren is ook mogelijk in aandelen in plaats van geld.
Voordelen van dividendbeleggen:
Wat zijn de risico’s van het dividendbeleggen?
Het uitkeren van dividend zorgt voor het dalen van de beurskoers. Als een aandeel €50 kost en de dividenduitkering bedraagt €1 per aandeel, daalt de koers dus naar €49. In jaren met tegenvallende winsten of als het bedrijf de winst niet uit gaat keren, krijg je geen dividend uitgekeerd. Je kunt er dus niet op bouwen dat je periodiek dividend krijgt uitgekeerd. Ook als een bedrijf winst maakt, kunnen ze beslissen om het geld weer opnieuw te investeren in de onderneming. Of ze gaan het reserveren voor toekomstige investeringen.
4. Waardebeleggen
Bij waardebeleggen wordt onderscheid gemaakt tussen de waarde van het bedrijf en de koers van het aandeel van het bedrijf. De waarde van het bedrijf is de intrinsieke waarde. Als de totale waarde aan uitgegeven aandelen onder de intrinsieke waarde ligt, zijn de aandelen ondergewaardeerd volgens deze methode. Het beste aandeel is dus het aandeel waarbij de waarde van het bedrijf de koerswaarde sterk overtreft. Dit kan ontstaan door slechte cijfers of verwachtingen van een bedrijf, waardoor de koers van het aandeel onevenredig sterk is gezakt. Het sentiment heeft het aandeel dan te sterk afgestraft met een te sterk dalende waarde.
Als na de aankoop van het aandeel de koers blijft zakken, is het wachten tot de koers weer stijgt. De waarde van het bedrijf is namelijk hoger dan de beurskoers doet vermoeden. Een waardebelegger laat zich niet afschrikken door een koersdaling. Het waardebeleggen is bedacht door de professoren Benjamin Graham en David Dodd. Het is helaas geen garantie voor succes, maar het geeft wel een extra zekerheid.
Waardebeleggen - Zoeken naar ondergewaardeerde aandelen
Je doel is om ondergewaardeerde aandelen te vinden, maar daar heb je kennis van zaken voor nodig. Het voordeel is, je kunt gebruikmaken van de informatie die beschikbaar is over het bedrijf. Je kunt namelijk niet zomaar even bedrijven financieel ontrafelen. Aandelenwaardering wordt gedaan door de belangrijke kenmerken van de activiteiten van een bedrijf te waarderen. Je moet de intrinsieke waarde van een aandeel weten. Om dit vast te stellen zijn er drie methoden, namelijk het vaststellen van:
EPS is de eenvoudigste methode, namelijk de nettowinst delen door het aantal uitstaande aandelen. Door de winst per aandeel ook nog te vergelijken met vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche, is de EPS nog sterker.
DCF is een complexere methode om de intrinsieke waarde te bepalen, maar is vaak ook betrouwbaarder. Bij deze methode wordt namelijk rekening gehouden met het beleid van het bedrijf.
Waardering op basis van activa is de meest zuivere methode. De bezittingen en de schulden van het bedrijf worden namelijk met elkaar verrekend. Ook de uitstaande verplichtingen worden nog van het resultaat afgetrokken.
Voordelen van groei beleggen:
5. Groei beleggen
Met groei beleggen ga je voor hoge rendementen door te investeren in bedrijven waarvan je een snelle groei verwacht. Dit kun je zien als het tegenovergestelde van het dividendbeleggen. Bij groei beleggen ga je op zoek naar de “pareltjes” met een groot groeipotentieel. Verwacht van deze bedrijven geen jaarlijkse dividenduitkering, want de gemaakte winst hebben deze bedrijven in ontwikkeling nodig om de groei te financieren. Groei beleggen zorgt ook voor een extra risico. Het is namelijk nog maar de vraag of de groei ook echt ontstaat.
Focus op bedrijven met hoge groeipotentie
Bij goede economische ontwikkelingen zal het extra goed gaan met deze bedrijven. De koersen zijn wel sterk aan schommelingen onderhevig. Dit wordt ook wel een hoge volatiliteit genoemd. De hoge groeipotentie kan op verschillende vlakken zijn. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld een medicijn ontwikkeld waar waarschijnlijk een grote vraag naar komt. Of het bedrijf heeft een octrooi aangevraagd voor een revolutionaire technologische ontwikkeling. Ook nieuws kan zorgen voor een grote groei van een bedrijf. Voorbeelden van groei aandelen uit het verleden zijn: Tesla en Netflix. Het begon namelijk ooit met een goed idee.
Voordelen van groei beleggen:

⚠️Risicomanagement

Risicomanagement is het in kaart brengen van de risico’s die een onderneming loopt. Risicomanagement is belangrijk voor alle ondernemingen en komt op verschillende manieren tot uiting. Het wel of niet verzekeren van het risico van een onderneming valt onder dit begrip, maar bijvoorbeeld ook het wel of niet lenen van kapitaal voor het uitbouwen van de werkzaamheden.
Ook voor jou als belegger is risicomanagement belangrijk. Een belangrijk onderdeel van het beleggen is namelijk het beseffen wat de risico’s zijn van investeringen. Door het kopen van een aandeel ben je voor het ingelegde vermogen volledig afhankelijk van het bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt. Ook andere factoren kunnen de waarde van jouw investering beïnvloeden. Het ontstaan van een recessie (economische teruggang) heeft ook invloed op de beleggingen.
Diversificatie
Door het spreiden van je geld over verschillende delen van de wereld en over verschillende segmenten, kun je de invloed van economische tegenslagen en bijvoorbeeld oorlogen op je vermogen beperken. Door het kiezen van beleggingscategorieën breng je een nog betere spreiding aan. Aandelen zijn namelijk erg volatiel, en obligaties zijn stabieler en kunnen hierdoor onmisbaar zijn in een beleggingsportefeuille
Met een voorbeeld kunnen we het beste uitleggen wat het belang is van diversificatie.
Je bent er 100% van overtuigd dat elektrisch rijden de toekomst is en je hebt hoge verwachtingen van het merk Polestar. Je hebt een te beleggen kapitaal van €25.000 en je wilt er volledig voor gaan, en koopt voor het bedrag aandelen Polestar. Als jouw verwachtingen uitkomen, kan deze aankoop zorgen voor hoge rendementen, maar het kan anders lopen. Je kunt een deel van je inleg verliezen als:
 • Het elektrisch rijden toch niet de toekomst is – Dit is waarschijnlijk een gering risico, want het beleid van de overheid is er ook al volledig op gericht om het elektrisch rijden te promoten.
 • Polestar is toch niet de gouden greep waar je op gehoopt hebt – Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat de aandelen toch niet het gehoopte succes worden, ondanks de verdere opmars van de elektrische auto. Mogelijke redenen van tegenvallende koersontwikkelingen: Polestar kan niet mee met de ontwikkelingen van andere merken.
  • Polestar kan niet mee met de ontwikkelingen van andere merken.
  • Ze maken verkeerde keuzes door bijvoorbeeld te gaan voor het hogere segment, wat toch geen succes blijkt.
  • Polestar loopt imagoschade op door een grote terugroepactie
  • Er ontstaat een prijsoorlog tussen de merken waar Polestar niet in mee kan.
  • Faillissement van het merk.
  • Sancties van de overheid tegen het bedrijf.
  • China kan veel goedkoper nieuwe merken in de markt zetten.
Hier blijkt al uit dat er veel kan gebeuren waardoor één bedrijf hard wordt geraakt. De aandelen van het bedrijf kunnen aan de andere kant ook extreem hard stijgen, maar het risico kun je niet lopen.
Door diversificatie word je niet te afhankelijk van één bedrijf en voorkom je dat jouw belegde vermogen sterk zakt door bijvoorbeeld slecht beleid.
Belang van spreiding over verschillende beleggingscategorieën en sectoren
Je gaat voor spreiding om de risico’s te beperken. Alleen beleggen in Brazilië kan gunstig zijn als het een opkomende economie is, maar door bijvoorbeeld het uitbreken van opstanden kan economische groei snel omslaan naar een sterke krimp. Spreiding zorgt er ook voor dat je geen kansen misloopt. Als de tech sector ineens een opmars inzet, profiteer jij hiervan mee als je ook een deel van je vermogen belegd hebt in technologie.
Verschillende beleggingscategorieën kies je omdat bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen en obligaties anders reageren op economische ontwikkelingen en op de vraag naar de betreffende categorie. Door het verduurzamen van onze samenleving is er een grote vraag naar lithium en kobalt. Dit kunnen daardoor interessante opties zijn om in te beleggen. Zelfs als het economisch slechter gaat in de wereld. In dat geval is het minder verstandig om te veel geld te steken in aandelen. Deze reageren namelijk heftiger op economische ontwikkelingen. Dit wordt ook wel correlatie genoemd.
Weet je niet hoe je zelf spreiding aan kunt brengen? Door te kiezen voor beleggingsfondsen kun je het spreiden van het risico overlaten aan professionals. Dit is helaas nog geen garantie voor een hoog rendement. Ook met het beleggen in beleggingsfondsen loop je een risico. Professionele beleggers weten niet zeker wat de beste keuze voor de toekomst is. Ze kunnen het mogelijk wel voorspellen, maar een voorspelling hoeft niet uit te komen.

🔗Correlatie tussen beleggingen

De correlatie geeft de samenhang weer van verschillende categorieën. Daarnaast geeft het de beweeglijkheid van twee of meer beleggingscategorieën aan. Dit kunnen we het beste uitleggen aan de hand van aandelen en obligaties. In tijden dat aandelen gemiddeld stijgen, zal er minder vraag zijn naar obligaties. Een logisch gevolg is dat de rendementen op obligaties lager worden. Deze worden namelijk moeilijker verhandelbaar. In tijden met dalende koersen zie je ook de vraag naar goud stijgen. Beleggers zoeken in onzekere tijden naar beleggingsobjecten die waardevast zijn.
Bij een negatieve correlatie ontwikkelen beleggingen vaak tegenovergesteld. Bij een verslechterde economie gaat het goed met goud en slecht met aandelen. Door beleggingen met een negatieve correlatie in je portefeuille op te nemen, bescherm jij jezelf tegen ontwikkelingen waar je geen invloed op kunt hebben. Er bestaat ook een correlatie tussen de diverse aandelen binnen dezelfde categorie. Een stijging van de olieprijzen is goed voor ExxonMobil en is juist slecht voor metaalbedrijven. Het ene bedrijf gaat meer verdienen door de stijging van de prijzen en de andere gaat hogere kosten krijgen.

🌱 Beleggingshorizon

Hoe lang wil en kun jij jouw geld missen? Het antwoord op deze vraag geeft aan hoe lang jouw beleggingshorizon is. Heb je het geld mogelijk de komende weken of maanden weer nodig? Kies er dan voor om niet te beleggen of ga voor beleggingen met een laag risico. Bij een negatief rendement krijg je bij het korte termijn beleggen niet de kans om het verloren geld weer terug te krijgen.
Een beleggingshorizon van een aantal jaren
Met een dergelijk relatief korte beleggingshorizon, moet je niet te veel speculeren met risicovolle beleggingen. Je hebt baat bij stabiele beleggingen zoals obligaties, deposito’s en aandelen met een laag risico. Kiezen voor aandelen zorgt vaak voor een te groot risico. Je moet er namelijk rekening mee houden dat de waarde met tientallen procenten kan dalen als aandelen in een sterke dip terechtkomen.
Een beleggingshorizon van minimaal tien jaren
Met een lange beleggingshorizon kun je meer risico’s nemen. Toch wil dit nog niet zeggen dat je kunt gaan voor zeer risicovolle beleggingen. Het hebben van een lange beleggingshorizon maakt het offensief beleggen mogelijk, maar er zijn meer factoren die meespelen bij het bepalen hoeveel risico goed bij jou en bij jouw beleggingsdoel past. Daarover meer in de volgende alinea.
Aanpassen van risicobereidheid op basis van beleggingshorizon
Hoeveel risico je kunt nemen hangt af van je beleggingsdoel, jouw risicotolerantie en jouw beleggingshorizon. Bij het inschatten van het maximaal te nemen risico, kan de beleggingshorizon eenvoudig vergeten worden en dat kan grote gevolgen hebben. Je belegt bijvoorbeeld geld voor het opbouwen van een pensioenkapitaal. Je kunt dan een relatief groot risico nemen als je 35 jaar oud bent. Het wordt een compleet ander verhaal voor een 60-plusser.
De risicobereidheid moet je dus altijd afstemmen op de periode waarin je het moet opbouwen. Het komt erop neer dat je voor bijvoorbeeld pensioenopbouw met kleine maandelijkse bedragen een groot kapitaal kunt opbouwen. Het rendement met risicovol beleggen komt gemiddeld hoger uit dan bij risicomijdend beleggen. Heb je nog maar een periode van tien jaar tot je pensioen? Door het risicomijdend beleggen moet je naar verhouding hoge bedragen inleggen. Je profiteert met een korte beleggingshorizon minder van het rente-op-rente-effect en bouwt gemiddeld een lager rendement op.

Tip: Verlaag het risico van je beleggingen in de laatste jaren vóór het einddoel. Je kunt namelijk de pech hebben dat je beleggingen in een dip terecht komen. Als het in een eerder stadium gebeurt, heb je nog weer de kans om te wachten op herstel. Deze mogelijkheid heb je niet in de laatste jaren vóór het bereiken van de einddatum.

Voorbeeld: jongere beleggers
Een jonge belegger is zich bewust van de noodzaak van het hebben van geld voor het opbouwen van een pensioenvermogen. Een jongere van 25 jaar hoeft zich nog niet druk te maken over zijn pensioeninkomen. Er wel alvast mee bezig zijn heeft voordelen. Met een laag maandelijks bedrag is een groot vermogen op te bouwen. Voor het voorbeeld gaan we ervan uit dat de belegger nog 42 jaar de tijd heeft om zijn kapitaal op te bouwen. Hij kan €218.000 opbouwen door het maandelijks beleggen van €100. Hierbij is rekening gehouden met een rendement van 6%. Als deze belegger pas op z’n 50e was begonnen met het beleggen voor het pensioen, dan was er een jaarlijkse inleg van ruim €8.000 per jaar nodig om op z’n 67e een kapitaal beschikbaar te hebben van €218.000. Met de kortere beleggingshorizon is het ook lastiger om een gemiddeld rendement van 6% te maken. Er kunnen namelijk ook jaren tussen zitten met negatieve rendementen. Dit is lastiger weer te herstellen in een periode van 17 jaar.

🏋️‍♀️Risicotolerantie

Met een hoge risicotolerantie ben je bereid om een groter risico te nemen in vergelijking met iemand met een lage risicotolerantie. De risicotolerantie is belangrijk bij het bepalen van je strategie. Met een hoge risicotolerantie maak je kans op een hoog rendement. Risico’s nemen zorgt voor de kans op een hoog rendement, maar je kunt ook diep vallen. Een rendement willen maken van bijvoorbeeld 10%, kan alleen als je bereid bent om in te teren op jouw vermogen. Want in het slechtste geval verlies je meer dan de helft aan waarde.
Het belang van het begrijpen van jouw persoonlijke risicotolerantie
Met een lage risicotolerantie weet je dat je meer geld moet investeren om je beleggingsdoelen te halen. In een voorbeeld leggen we uit wat financieel het verschil is tussen een lage en een hoge risicotolerantie.
Met jouw beleggingsportefeuille wil je over 20 jaar jouw hypotheek afbetalen. Je vindt het belangrijk dat de hypotheek volledig wordt afbetaald over 20 jaar. Voor het aflossen heb je een bedrag nodig van €100.000
Met een hoge risicotolerantie maak je kans op bijvoorbeeld een rendement van 8% en met een lage risicotolerantie een rendement van 2%. Wat zijn de bedragen die je maandelijks moet inleggen om je doel te halen?:
Bij een lage risicotolerantie: €339 per maand
Bij een hoge risicotolerantie: €175 per maand
De risicotolerantie is afhankelijk van jouw financiële mogelijkheden om financiële dompers te voorkomen. Ben jij in staat om bij een tekort uit andere potjes geld bij te leggen? Met andere woorden, heb je geld of hoge inkomsten achter de hand als je het beoogde rendement toch niet haalt?
Vragen om jouw risicotolerantie te bepalen
Door het beantwoorden van vragen kun je jouw risicoprofiel bepalen. Deze vragen gaan in op jouw risicotolerantie. In hoeverre is het cruciaal als je jouw doelen niet haalt? Bij het opbouwen van een extra spaarpotje zorgt een dalend vermogen er niet voor dat je financieel vastloopt. Het wordt een ander verhaal als je een noodzakelijke aanvulling op je AOW opbouwt of dat je het geld nodig gaat hebben als eigen geld voor het kopen van een huis. De volgende vragen kun jij jezelf stellen om jouw risicobereidheid te bepalen.
De antwoorden op de vragen geven aan hoeveel risico je kunt nemen bij het beleggen. Beleggingsinstellingen gebruiken de antwoorden om je te adviseren over jouw beleggingsstrategie. Je bent niet verplicht om het advies op te volgen. Toch is het is ook in jouw eigen belang om niet risicovol te beleggen als het niet bij jou of bij jouw beleggingsdoel past.
Periodieke evaluatie en herbalancering
Als je begint met beleggen bepaal je een strategie en bepaal je ook jouw risicotolerantie. Maar let op, het is maar een momentopname. Door verloop van tijd en door veranderingen in jouw leven of in jouw doel, is het periodiek herbalanceren belangrijk. Bij het herbalanceren stel je vast of jouw beleggingen nog steeds bij jou passen. Door financiële tegenvallers kan het gebeuren dat jouw risicotolerantie gezakt is. Door een financiële meevaller kun je geld bijstorten om zo het risico voor de toekomst te verlagen.
Je gaat herbalanceren om jouw strategie voor de toekomst weer af te stemmen op jouw eigen verwachtingen en op veranderde omstandigheden. Het herbalanceren heeft betrekking op de beleggingshorizon, de beleggingsstrategie en de risicotolerantie. Als het bijvoorbeeld erg goed gaat met de waardeontwikkeling van aandelen, kan het verstandig zijn om een deel van de aandelen te verkopen. Zo voorkom je dat je een te groot risico gaat lopen omdat een onevenredig groot deel van je geld in aandelen zit.
Bij het herbalanceren kun je ook tot het besef komen dat je meer rendement hebt gemaakt dan vooraf ingeschat. In dat geval kun je een zekerheid inbouwen. In een voorbeeld leggen we het uit.
Voorbeeld
Jouw beleggingsdoel is om over 20 jaar een vakantiehuisje te kopen. Hiervoor heb je een bedrag van €100.000 nodig. Na 15 jaar lig je vóór op koers. Je hebt al een bedrag van €90.000 opgebouwd. Bij het herbalanceren kan de uitkomst zijn dat je minder risico’s wilt lopen voor de komende 5 jaren. Je gaat voor de komende 5 jaren het belegde vermogen minder risicovol wegzetten. Je ruilt bijvoorbeeld aandelen in voor obligaties. Zo voorkom je dat het de laatste jaren toch nog mis gaat.
Het kan ook anders lopen. Over 20 jaar heb je een bedrag nodig van €100.000. Na 15 jaar heb je nog maar een bedrag opgebouwd van €65.000. Op basis van de huidige opgebouwde waarde gaat een kapitaal van €100.000 niet lukken. Meer risico kan ook zorgen voor een verdere daling van de waarde. Bijstorten om het einddoel toch te halen is waarschijnlijk verstandiger.
Het belang van regelmatige evaluatie van de beleggingsportefeuille
Zodra je start met beleggen stel je je beleggingsdoelen vast. Je legt eenmalig een bedrag in of je stort maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag. Na het maken van het beleggingsplan en je strategie, moeten de beleggingen vervolgens de verwachtingen waarmaken. Daarna blijf je goed in de gaten houden of de verwachtingen uitkomen. Als dat niet het geval is, moet je bijsturen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de doelen anders niet behaald worden. Bij een tussentijdse evaluatie zijn er twee mogelijkheden, namelijk:
In beide gevallen kun je bijsturen. Als het rendement hoger is dan verwacht, kun je risicovolle beleggingen inwisselen voor beleggingen met een lager risico. Als het rendement te laag is, moet je mogelijk geld bijstorten om het einddoel toch te halen. Of je kiest ervoor om meer risico’s te nemen door het inruilen van veilige beleggingen voor beleggingen met meer risico. Vaak is het niet verstandig om op deze manier tekorten op te vangen. Bij nog verdere dalingen worden de tekorten namelijk nog groter.
Andere mogelijkheden om jouw beleggingsportefeuille bij te sturen:
Herbalancering om het gewenste risiconiveau te handhaven
Een periodieke herbalancering is alleen al nodig doordat de waarde van de verschillende beleggingen uiteen gaat lopen. Je hebt bijvoorbeeld belegd in grondstoffen waarin je een grote klapper hebt gemaakt. In één jaar tijd zijn deze beleggingen 20% meer waard geworden. Om te voorkomen dat je voor de toekomstige rendementen te veel afhankelijk wordt van grondstoffen, kun je een deel van je geld onttrekken en weer investeren in een ander segment. Zo voorkom je dat je veel geld verliest als de waarde van jouw grondstoffen de komende jaren weer gaat dalen.
Het herbalanceren zorgt ervoor dat je het risico dat je loopt zo goed mogelijk afstemt op jouw risicoprofiel. Het nadeel is dat je kosten maakt. Je moet namelijk beleggingen verkopen en juist andere weer aankopen. Bij geringe wijzigingen kun je overwegen om het herbalanceren een keer over te springen. Om deze reden is één keer per jaar vaak ook wel voldoende. Na een periode van grote fluctuaties kan herbalanceren sneller weer nodig zijn. Als je een extra investering wilt doen is dat ook een goed moment om aan te grijpen. Met de extra investering kun je de balans namelijk weer terugbrengen.

🧾Belastingen en kosten

Eerst lichten we de ingewikkelde belastingheffing over je vermogen toe. In het volgende onderdeel gaan we in op de kosten waar je rekening mee moet houden.
Voor inzicht in de belastingheffingen is het belangrijk om onderscheid te maken naar het land waar je belastingplichtig bent. Omdat de heffing en de manier van heffen verschillen per land, gaan wij in onze uitleg specifiek uit van hoe het in Nederland geregeld is.

Ons belastingstelsel is verdeeld in drie boxen. In box 1 wordt het inkomen belast en hierin valt de eigen woning. Box 2 is voor wie meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezit, dit mogen overigens ook winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap zijn. In box 3 zit het vermogen. Dat kan spaargeld zijn, maar ook aandelen, tegoeden of een beleggingspand dat je wel of niet verhuurt.

Het vermogen dat meetelt voor box 3 wordt ook wel grondslag sparen en beleggen genoemd. Over dit bedrag wordt de heffing berekend. Als het niet om besteedbaar geld gaat, wordt er gekeken naar de waarde van het vermogenscomponent. Bij aandelen is het dus de koerswaarde en voor onroerend goed de WOZ-waarde die is vastgesteld door de gemeente. Het gaat om de WOZ-waarde per de eerste van het voorgaande jaar.
Wat betaal je aan belasting?
Over het deel van het vermogen dat je belegd hebt, betaal je meer belasting dan bij spaargeld. Voor het jaar 2023 wordt voor aandelen uitgegaan van een fictieve rendementsheffing van 6,17% en over spaargeld van 0,36%. Over het voordeel betaal je een heffing van 32% in 2023. De Belastingdienst heeft een ingewikkelde manier om te berekenen hoeveel belasting jij betaalt in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Voor het jaar 2023 geldt er een vrijstelling van €57.000 per belastingplichtige. Pas als je meer aan vermogen hebt, betaal je vermogenrendementsheffing. In een voorbeeld leggen we uit hoe de heffing over jouw vermogen wordt berekend. Om het eenvoudig te houden, nemen we openstaande schulden niet in het voorbeeld mee.
Voorbeeld berekenen belastingheffing
Voor de aanslag inkomstenbelasting moet je jouw bezittingen in 2023 opgeven. Je bezit de volgende bedragen per 1 januari 2023:
Je hebt geen fiscale partner.
Van het totale vermogen van €125.000, mag je eerst de vrijstelling aftrekken. De €125.000 wordt de rendementsgrondslag genoemd.

Stap 1: Het fictieve vermogen over het spaargeld bedraagt: €25.000 x 0,36% = €90
Het fictieve vermogen over de beleggingen bedraagt: €100.000 x 6,17% = €6.170
Het totale fictieve rendement op het vermogen bedraagt: €90 + €6.170 = €6.260

Stap 2: De volgende stap is de vrijstelling verrekenen met de rendementsgrondslag:
€125.000 – €57.000 = €68.000. Dit is het “grondslag sparen en beleggen”

Stap 3: Het grondslag sparen en beleggen moet nu in een percentage worden uitgedrukt ten opzichte van de rendementsgrondslag. Dit doe je als volgt:

Stap 4: Bereken het voordeel uit sparen en beleggen

Het fictieve rendement volgens de Belastingdienst moet nu vermenigvuldigd worden met het bij stap 3 berekende percentage:
€6.260 x 54,4% = €3.405,44 is het voordeel uit sparen en beleggen.
Belastingheffing: 32% van €3.405,44 = €1.089,74.

Heb je een fiscale partner? In dat geval hebben jullie ieder een vrijstelling van €57.000.

De waarde per 1 januari is bepalend
Tijdens het jaar verandert de hoogte van jouw vermogen constant. Dat gebeurt door een kostbare aankoop, maar bijvoorbeeld ook bij een sterke stijging of daling van de waarde van jouw beleggingen. De Belastingdienst baseert de heffing over jouw vermogen op de waarde op 1 januari. Als je aangifte inkomstenbelasting doet over 2023, gaat het dus over jouw vermogen op 1 januari 2023. Veranderingen tijdens het jaar hebben dus geen effect op de heffing. Voor het belastingjaar 2024 wordt er weer uitgegaan van de waarde op 1 januari 2024.
Vermogenswinstbelasting
Met het systeem van vermogenswinstbelasting betaal je belasting over het gemaakte rendement. Als je in één jaar een rendement hebt gemaakt van €10.000 betaal je over dit bedrag belasting. Het maakt niet uit of je de aandelen nog bezit of al verkocht hebt. Deze belasting wordt ook wel de meerwaardebelasting genoemd. Met deze belasting kunnen huiseigenaren ook belast worden voor de overwaarde in de eigen woning.
In Nederland kennen we deze belasting niet. Er zijn wel politieke partijen die een voorstander zijn van deze vorm van belasting, maar dat was niet de meerderheid. Het is ook niet erg waarschijnlijk dat we in Nederland binnen een aantal jaren alsnog de vermogenswinstbelasting krijgen.
Welke kosten moet je rekening mee houden bij het beleggen?
Naast belastingen gaan ook kosten ten laste van het rendement. De kosten spelen vooral een grote rol bij het beleggen als je meerdere transacties per maand uitvoert. Vooral de actieve belegger met veel aankopen en verkopen maakt dus hoge kosten. Zoek daarom kritisch naar een beleggingswebsite om te gaan beleggen. Hieronder tref je een overzicht aan van kosten die je kunt verwachten.
Zorgt dat je eerst beleggingsplatformen met elkaar vergelijkt, voordat je begint met beleggen. Toch zijn de kosten niet het enige waarop je let. Het betalingsgemak en de mogelijkheden binnen het platform spelen ook een belangrijke rol. Meer informatie over de kosten volgt later in deze cursus.
Korte termijn vs. lange termijn
Beleggen is niet geschikt voor de korte termijn. Je kunt in een korte periode proberen om een hoog rendement te halen met zeer speculatieve beleggingen, maar dat is eerder gokken dan beleggen. Het nadeel van gokken is dat het je een groot deel van je inleg kan kosten. De risico’s van het beleggen op de korte termijn zijn te groot. Je kunt ook voor het korte termijn beleggen kiezen voor beleggingen met een laag risico. Door de kosten die je maakt bij het beleggen, kun je er vaak beter voor kiezen om toch te gaan voor het sparen. Het rendement is hiervan erg laag, maar zwaar speculeren is geen verstandige investering.
Waarom lange termijn beleggen?:
Waarom niet kiezen voor het korte termijn beleggen?:
Dividendbelasting
Dividendbelasting in Nederland bestaat uit een heffing van 15% over het bedrag dat bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. In andere landen zijn er afwijkende regels. Van het door bedrijven uitgekeerd dividend is de belasting vaak al afgetrokken (=bronheffing). Dividendbelasting is een voorheffing van de inkomstenbelasting. Deze twee heffingen kunnen daarom ook niet los van elkaar worden gezien. Je krijgt dividend uitgekeerd waarvan de dividendbelasting al is ingehouden. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting blijkt of het juiste bedrag is ingehouden. Je kunt dus een teruggave krijgen als er te veel dividendbelasting is ingehouden.
In de Verenigde Staten bedraagt de dividendbelasting 30%, toch ga je daar geen last van krijgen met Amerikaanse beleggingen. Dat komt door verdragen die Nederland heeft afgesloten met andere landen over de belastingheffing. Als op jouw dividend 30% is ingehouden, krijg je dus een deel via de Belastingdienst terug, zodat de dividendbelasting op 15% uit komt.
Belastingvoordelen van bepaalde beleggingsrekeningen
Voordat je gaat beleggen valt het spaargeld onder box 3, en nadat je het geïnvesteerd hebt in bijvoorbeeld aandelen, blijft het vermogen ook in box 3.
Je kunt er ook voor kiezen om belastingvoordeel te krijgen. Je gaat geld dan gebruiken voor het aanvullen van je pensioen. Jaarlijks mag je een bedrag opzij zetten in een lijfrenteconstructie. Dit geld kun je storten op een geblokkeerde beleggingsrekening. Het opgebouwde vermogen is vervolgens bestemd voor het aanvullen van jouw pensioeninkomen. Het ingelegde geld mag je opgeven bij de belastingaangifte, waardoor je een fiscaal voordeel krijgt. Wat je maximaal mag storten is vooral afhankelijk van jouw inkomen en je jaarlijkse pensioenopbouw.
Na het bereiken van de pensioendatum kun je het opgebouwde kapitaal gebruiken voor het aankopen van een periodieke uitkering. Over de uitkeringen wordt vervolgens weer belasting geheven. Het fiscaal voordeel ontstaat als je de inleg nu kunt aftrekken tegen een hoog belastingtarief en bij uitkering wordt het weer belast tegen het lage belastingtarief. In een voorbeeld leggen we de voordelen van fiscaal vriendelijk beleggen uit.
Voorbeeld
Bij jouw werkgever bouw je geen pensioen op of je bouwt onvoldoende op. Jaarlijks wil je €4.000 storten op een geblokkeerde beleggingsrekening. Dit doe je door banksparen op basis van beleggingen. Met de jaarlijkse stortingen bouw je een kapitaal op. De bank belegt het geld in aandelen. De inleg kun je meenemen in de belastingaangifte inkomstenbelasting als “uitgaven voor lijfrente”. Het fiscale voordeel hangt af van de hoogte van jouw bruto-inkomen. Met een inkomen boven €73.031 (2023) heb je maximaal voordeel, want dan krijg je van de Belastingdienst 49,5% van je inleg weer terug.
Over 15 jaar ga je met pensioen. Het opgebouwde kapitaal bedraagt inmiddels: €100.000. Met dit kapitaal koop je een maandelijkse uitkering gedurende een periode van 20 jaar. De periodieke uitkeringen betaal je juist weer inkomstenbelasting over. Als je totale inkomen na jouw pensionering lager uitvalt, betaal je over de uitkering het lagere belastingtarief. Deze lagere belastingheffing bedraagt op dit moment: 36,93%.
💰 Kosten van beleggen
De hoogte van de kosten hangt sterk af van je wensen en van de financiële partij waar je gaat beleggen. Banken hebben voor de grote beleggers private banking. Hierbij kunnen de kosten hoog oplopen. Het krijgen van hulp bij het beleggen wordt ook wel beheerd beleggen genoemd. Zelf beleggen zonder een vorm van advies kan via verschillende platforms en via de traditionele banken. Belangrijk is om goed op de hoogte van de kosten te letten. De kosten die ze in rekening brengen lopen namelijk sterk uiteen.
Als je niet kiest voor het beheerd beleggen, kun je de kosten zo laag mogelijk houden. Verstandig van je dat je wel eerst het nodige wilt weten voordat je zelf aan het beleggen gaat. Het beleggen zorgt al voor de nodige risico’s, er onvoorbereid instappen kan zorgen voor grote flaters. Je hebt liever geen grote missers, want die kunnen erg kostbaar zijn.
Welke kosten moet je rekening mee houden bij het zelf beleggen?
 • Beheerkosten – Dit zijn kosten die jou in rekening worden gebracht voor het beheren van fondsen waarin je belegt. Hierin kunnen verschillende soorten kosten verwerkt zitten. Denk bijvoorbeeld aan op- en afslagkosten (kosten voor de transacties binnen fondsen).
 • Transactiekosten – Deze kosten betaal je bij het investeren of bij het weer verkopen van jouw beleggingen. De kosten worden vaak uitgedrukt in een percentage van de waarde van de aangekochte of de verkochte beleggingen. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de beleggingscategorie waarin je belegt. Voor aandelen gaat het vaak om kosten tussen 0,5% tot 1,5%, maar er zijn ook uitschieters van 2% of zelfs nog meer.
 • Fondskosten – Voor het beleggen via beleggingsfondsen betaal je fondskosten. De hoogte van de fondskosten loopt sterk uiteen. Ze liggen ongeveer tussen 0,3% en 1,5%. Deze kosten reken je niet rechtstreeks af, maar de kosten zijn verwerkt in de koersen. Ze gaan dus rechtstreeks ten laste van het rendement. In deze kosten zitten ook de transactiekosten en de beheerkosten verwerkt, maar bijvoorbeeld ook de servicekosten.
 • Overige kosten – De overige kosten zijn een vergaarbak van kosten die bijvoorbeeld platformen jou kunnen rekenen. Door het handelen in opties en futures krijg je ook weer met andere kosten te maken dan bij het beleggen in aandelen. Voorbeelden van overige kosten zijn:
  • Managementkosten
  • Accountantskosten
  • Juridische kosten
Welke kosten moet je rekening mee houden bij het beheerd beleggen?
Bij het beheerd beleggen geef je het werk uit handen aan een vermogensbeheerder. Wat je hiervoor betaalt hangt af van de omvang van je vermogen en de service van de broker. Gemiddeld komen de kosten uit op 1% tot 2% van het vermogen per jaar. Bij deze manier van beleggen ben je dus al een groot deel van je rendement kwijt aan kosten. Veel brokers hanteren een minimum vermogen om toe te mogen treden tot het beheerd vermogen. Het kan gaan om €50.000, maar €250.000 kan ook de ondergrens zijn.
Transactiekosten
De actieve belegger moet vooral goed letten op de hoogte van de transactiekosten. Vooral bij tientallen transacties per maand, maken deze kosten het verschil tussen een betaalbaar beleggingsplatform en een dure. Je kunt beter hogere kosten hebben aan beheer dan aan transactiekosten. De gemiddelde transactiekosten voor aandelen bedragen 0,8% van de transactiewaarde. Er zijn brokers die een tarief rekenen van 1,4%. Voor verschillende beleggingscategorieën betaal je ook verschillende transactiekosten.
Beheerkosten van fondsen
De beheerkosten van fondsen worden de Total Expense Ratio (TER) genoemd. Dit is een verzameling van verschillende kosten die een fonds doorberekend aan de belegger. Door het vergelijken van de zogenaamde Total Expense Ratio kun je de kosten die fondsen doorberekenen onderling vergelijken. De kosten bestaan onder andere uit:
Welke kosten erin zitten kan ook nog weer verschillen per fonds. Door het verzamelen van alle kosten onder één noemer kun je voorkomen dat je kosten moet betalen die anders niet inzichtelijk zouden zijn. De hoogte van deze kosten is moeilijk uit te vinden. De TER staat meestal op de website van het fonds.
Let goed op de hoogte van de TER voordat je een fonds kiest. Door onredelijk hoge kosten kun je namelijk onterecht een te groot deel van je rendement kwijtraken. Vaak kun je vergelijkbare fondsen vinden met lagere kosten. Toch moet je ook de prestatie van een beleggingsfonds zwaar meewegen. Een fonds kan hogere kosten hebben, maar historisch gezien wel altijd beter presteren. 
Conclusie
Het is belangrijk om je goed te beseffen wat de risico’s zijn van het beleggen van geld. Door je er eerst goed in te verdiepen leer je dat je zelf invloed hebt op wat je in de toekomst aan rendement gaat maken. Wij hebben jou meegenomen in de basisprincipes van het beleggen. Vervolgens is het belangrijk om het geleerde in de praktijk te brengen. Met de theoretische kennis weet je waar je op moet letten en hoe het beleggen in grote lijnen werkt. Voor jezelf moet je nu een keuze maken waar je in wilt beleggen op basis van wat het beste bij jou past. Ben je een actieve belegger, of besteed je het beleggen graag uit aan een ander?
Actieve belegger
Open een account bij een beleggingsplatform en begin met kleine bedragen. Op deze manier ervaar je wat de invloed van kosten is op het rendement en je leert hoe het aankopen, verkopen en het beheren van je beleggingen werkt. Beperk in eerste instantie de risico’s om te voorkomen dat missers je veel geld gaan kosten. 
Passieve belegger
Het ideaal is jouw geld toevertrouwen aan een vermogensbeheerder en periodiek word je op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Dit kan met een groot vermogen, maar met een vermogen tot €50.000, kun je beter gaan voor beleggingsfondsen. De samenstelling van deze fondsen is geregeld door experts en je hoeft er verder niet meer naar om te kijken.
Weet goed wat de basisprincipes inhouden en welke strategieën je kunt gebruiken. In plaats van direct van start gaan met het beleggen, raden wij aan om onze cursus een paar keer door te lezen om zo zeker te stellen dat je de basisbegrippen goed kent. Lees je ook in door bijvoorbeeld online beleggingsadviezen van analisten door te lezen.
Ga voor de doelen op lange termijn
Nogmaals willen wij benadrukken dat beleggen alleen geschikt is voor het realiseren van financiële doelen op de lange termijn. Je gaat niet vandaag €10.000 investeren met het doel om de volgende maand €11.000 te hebben. Hoge rendementen zijn haalbaar, maar het kan ook tegenzitten. Met een lange beleggingshorizon kun je doelen op de lange termijn behalen. En, nog belangrijker: beleg alleen met geld dat je een langere periode kunt missen. Een negatief rendement moet je namelijk ook weer goed kunnen maken.
Over Auteur
Juul Dijkhuis
Juul, maakt deel uit van het team dat ervoor moet zorgen dat alle inhoud op onze site correct is. Juul Dijkhuis is een expert in financiële producten, heeft vrijwel alle WFT diploma’s en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Volg Juul hier op twitter.
ABOUT AUTHOR
Juuls van Dijkhuis
Juul, maakt deel uit van het team dat ervoor moet zorgen dat alle inhoud op onze site correct is. Juul Dijkhuis is een expert in financiële producten, heeft vrijwel alle WFT diploma’s en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Volg Juul hier op twitter.

You May Also like

Objectief. Volledig. Leuk.

We zijn een divers en gepassioneerd team die dagelijks werken aan de meest uitgebreide reviews over verschillende onderwerpen