61% van de consumenten kan meer dan €200,- per jaar besparen door over te stappen in 2020

Online autoverzekering premies vergelijken

Het is gemakkelijk om online goedkope autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. In een paar stappen vergelijk je online de verschillende premies. Je hoeft hiervoor alleen informatie over jouw auto, je schadevrije jaren, leeftijd en adresgegevens in te voeren.

01
Voer je gegevens in

Vul je kenteken in én de gevraagde informatie, en je kan van start met vergelijken

02
Vergelijk 28+ aanbieders

Wij laten je de goedkoopste autoverzekeringen zien met hun voorwaarden, en geven je de mogelijkheid om gemakkelijk en snel te vergelijken.

03
Sluit je verzekering af

Sluit je verzekering direct af in de afsluitmodule op onze site of bij de verzekaar

Vergelijk auto verzekering

Hoe start je de prijsvergelijking

Om jouw persoonlijke premies te kunnen zien, hebben we enkele gegevens van je nodig:
Welke gegevens over jouw autoverzekering hebben we nodig?

 • Je adres
 • Je geboortedatum
 • Het kenteken van je auto
 • Het bouwjaar van de auto
 • De catalogus- of dagwaarde van je auto
 • De opgebouwde schadevrije jaren
 • Het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt of verwacht te gaan rijden
 • Welke aanvullende verzekeringen wil je afsluiten

Wetgeving: Wa verzekering verplicht

Iedereen die een auto heeft zal zich op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) moeten verzekeren.
De WAM is in het leven ingeroepen om te voorkomen dat mensen aan wie schade is toegebracht met lege handen blijven staan. Het gaat dus om de (financiële) bescherming van de benadeelde. De wet zegt dat iedereen in het bezit van een motorvoertuig zich minimaal tegen het aansprakelijkheidsrisico moet verzekeren. Ook wordt aangegeven welke bedragen je minimaal moet verzekeren. Verzekeraars zijn verplicht deze minimale eisen te volgen.

In de praktijk zie je dat verzekeraars ruimere dekkingen bieden dan de wet als eis stelt.
Er zijn een aantal groepen vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Denk hier aan de Overheid of aan mensen die zich vanwege bijvoorbeeld hun geloof niet mogen verzekeren.
In de wet is ook een vangnet opgenomen als je schade lijdt door bijvoorbeeld iemand die niet is verzekerd of als de dader van de schade onbekend is. Via het Waarborgfonds Motorverkeer kan je dan een claim indien als duidelijk is dat de schade s veroorzaakt door een motorrijtuig. Op de site van het waarborgfonds vind je alle informatie.

 • Details over jouw auto

  Het kenteken van de auto,als je deze bij de hand hebt. Wanneer je deze niet hebt, volstaat het merk en model. Op basis van het kenteken kunnen wij alle informatie inzien over de auto.

 • Schadevrije jaren

  Om jouw persoonlijke premies te berekenen, willen we het aantal schadevrije jaren weten. Deze informatie is nodig om een premieberekening te maken.

 • Gewenste dekking

  Om de premie te kunnen berekenen, moeten we de gewenste dekking weten. Dit kan de wettelijke WA autoverzekering zijn(verplicht), de WA + beperkt casco verzekering of de allriskverzekering.

Prijsvergelijking starten

Kies een goedkope autoverzekering

On average, car insurance quickly costs more than € 60 per month. In addition, premiums have been raised several times by insurers in recent years. The best way to get cheap car insurance is to compare the various insurance policies online.

Blijf niet zitten

Many insurers increase their premium every year. Don’t stay with an insurer.

Vergelijk prijzen

Research shows that many consumers can save more than € 200 per year by switching regularly. *

Verhoog eigen risico

Insurers often lower your premium if you further increase your deductible. You can do this until you feel comfortable.

* 61% quickly saves more than € 200 per year on their car insurance.

Bekende autoverzekering merken waar wij mee werken

We compare more than +28 insurers online

Start nu de vergelijking

Wij zijn 100% onafhankelijk, en werken alleen voor onze klanten

Unlike some other price comparison sites, we do not own an insurer or a major intermediary.

We are independent and can therefore determine how we design our editorial staff and tools.

That makes us an independent consumer price comparison tool that we are proud of.

Verschillende soorten dekkingen

Welke dekking moet je autoverzekering hebben? Er zijn heel veel mogelijkheden. Onderstaand de meest voorkomende.

Een WA-dekking

Als je voor deze dekking kiest voldoe je aan de in de WAM getelde eisen. Er is dekking als je schade toebrengt aan een derde. Alle andere schades zijn niet gedekt.

Let Op! Als je een schade toebrengt terwijl je onder invloed bent van een bedwelmend middel zoals alcohol, drugs of lachgas is de verzekeraar verplicht de schade te betalen. Na afwikkeling van de schade zal deze dan wel het volledig betaalde bedrag op jouw verhalen!!!

Als je je auto niet verzekerd dan bedraagt de boete in 2020 € 609,-

Deze dekking wordt meestal alleen voor oudere auto`s afgesloten (vanaf ongeveer 8 aar oud)

Een WA + Beperkt Cascodekking (WA+)

Deze verzekering biedt naast de WA-dekking tegen de volgende schades:

 • Diefstal of poging daartoe
 • Inbraak of poging daartoe
 • Ruitschade
 • Brand en Storm
 • Aanrijding met overstekende dieren
 • Deze dekking wordt meestal afgesloten voor auto`s vanaf +/- 5 jaar oud.

Een WA + Cascoverzekering (All Risks)

Deze biedt naast de dekkingen onder WA+ ook nog dekking voor vandalismeschades en schades die zelf aan de auto zijn toegebracht.

Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten?

De volgende aanvullende verzekeringen worden door verzekeraars aangeboden:

 • Ongevallenverzekering Inzittenden
 • Schadeverzekering Inzittenden
 • Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen

Wat is een Ongevallenverzekering Inzittenden?

Bijna iedereen denkt dat de inzittenden van een auto niet verzekerd zijn als zij meerijden in de auto. Dit is niet juist. Elke inzittende (behalve de bestuurder) kan eventuele schade op de WA-verzekering van de auto verhalen als de bestuurder van de auto aansprakelijk is. Medische kosten als gevolg van het ongeval zijn onbeperkt gedekt op de Zorgverzekering.

De Ongevallenverzekering Inzittenden biedt een uitkering als de inzittenden (nu wel inclusief de bestuurder) door een ongeval blijvend invalide raken of overlijden. Bij blijvend invaliditeit wordt wel gekeken naar de mate van invaliditeit. Het kwijtraken van een vinger zal tot een lagere uitkering leiden dan het verlies van beide benen. Meestal is de uitkering bij overlijden op deze verzekering bepaald op € 10.000, – en de uitkering bij blijvende invaliditeit op maximaal € 30.000, -. Hogere bedragen zijn mogelijk maar worden vaak niet afgesloten of aangeboden. De premie van deze verzekering ligt meestal rond € 30,- per jaar.

Wat is een Schadeverzekering Inzittenden?

In tegenstelling tot de ongevallenverzekering inzittende biedt de Schadeverzekering Inzittenden ook dekking voor alle andere schade die iemand als inzittende heeft opgelopen. De verzekerde som ligt meestal tussen de € 1.000.000, – en € 2.500.000, – voor alle inzittenden samen. De werkelijke schade wordt uitgekeerd, niet alleen lestelschade maar ook de materiele en andere immateriële schade. Je zult begrijpen dat de premie voor de Schadeverzekering Inzittenden hoger ligt dan die voor de Ongevallenverzekering Inzittenden. Deze premie bedraagt ongeveer € 60,- à € 80,- per jaar.

Wat is een Rechtsbijstandverzekering voor Motorrijtuigen?

Als je auto alleen WA of WA + Beperkt Casco is verzekerd is schade die door een ander aan je auto wordt toegebracht bij jouw verzekeraar niet gedekt. Je zult deze schade dan zelf op de dader moeten verhalen. Ook eventuele letselschade is niet verzekerd op je autoverzekering (ook niet als je All Risks bent verzekerd. Als je een Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen afsluit dan heb je wel dekking tegen deze schades. Ook problemen met de leverancier of de garage is dan gedekt.

Deze verzekering biedt een vergoeding van de juridische kosten die moeten worden gemaakt om alle schade op een schuldige te kunnen verhalen. Door het afsluiten van een Rechtsbijstandverzekering voor Motorrijtuigen los je dit probleem op.

De premie voor de Rechtsbijstandverzekering voor Motorrijtuigen bedraagt ongeveer € 50,- per auto per jaar.

Let op! Als je prive al een complete rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten dan kan je tegen een kleine meerpremie ook het risico voor alle motorrijtuigen in jouw gezin meeverzekeren. Kijk je polis hierop na!

Tegenwoordig kennen de meeste verzekeringen een looptijd van 1 jaar. Na het 1e jaar wordt de verzekering dan telkens verlengd met weer 1 jaar. Je kunt je verzekering na het 1e jaar dagelijks beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. Sommige verzekeringen kunnen zelfs per dag worden beëindigd. Kijk in de polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De polis kan meestal schriftelijk, via email of via de website van de verzekeraar worden beëindigd.

Bonus-malus ladder
Bonus-males ladder
Inschalingstabel

Afhankelijk van je leeftijd, je woonplaats en het aantal kilometers dan je schadevrije rijdt krijg je van de verzekeraar een extra korting. In bovenstaande tabel krijgt een bestuurder van 2j jaar of ouder die buiten de grote steden woont en 10.000 km per jaar rijdt dus 3 extra treden op de Bonus/Malusladder. Op deze ladder begin je standaard op trede 2 en dus met 0% korting. Met 3 extra inschalingstredes kom je dan uit op trede 5 en krijg je dus, als je verder geen schadevrije jaren hebt, 35% korting op de premie. Als je bijvoorbeeld al 5 schadevrije jaren hebt opgebouwd dan ga je naar trede 10 op de ladder en bedraagt je korting bij aanvang 60%. Vervolgens klim je per elk schadevrij gereden jaar 1 trede omhoog op de ladder en krijg je dus de korting die bij de betreffende trede hoort.

Alle verzekeraars bieden de mogelijkheid om korting op te bouwen als je daar een verzekering afsluit.
Als je schadevrij rijdt of hebt gereden bouw je schadevrije jaren op. Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt krijg je als je geen schade hebt veroorzaakt of deze niet hebt geclaimd een schadevrij jaar toegekend. Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd hoe hoger de korting wordt die je krijgt.
Met een zogenaamde Bonus/malusladder en een inschalingstabel wordt dan bepaald hoeveel korting je krijgt.

Afhankelijk van de gewenste dekking hanteren verzekeraars eigen risico`s.
Bij alleen een WA-dekking is er vrijwel nooit een eigen risico van toepassing. Bij de uitgebreidere dekking varieert het eigen risico per verzekeraar. Sommige verzekeraars kennen helemaal geen eigen risico terwijl andere verzekeraars eigen risico`s hanteren van € 100 tot € 500 per schade.
Als je de premie wilt verlagen bestaat vaak ook de mogelijkheid zelf te kiezen voor een hoger eigen risico. Hierbij geldt dan hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie wordt. Pas wel op als je hiervoor kiest. Je moet bij schade dan wel de mogelijkheid hebben het eigen risico te kunnen betalen.

Tegenwoordig zijn de meeste auto’s uitgerust met een startonderbreker. Deze zorgt ervoor dat de auto niet kan worden gestart als de originele sleutel niet wordt gebruikt. Bij duurdere of bijzonder auto`s stellen veel verzekeraars de eis dat een goedgekeurd autoalarm in de auto aanwezig is. Als je dat niet wil dan zal er geen dekking zijn tegen diefstal/inbraak of poging daartoe. Bij auto’s me een dagwaarde tussen +/- € 45.000 en € 80.000 zal meestal een zogenaamd SCM Klasse 3 alarm noodzakelijk zijn. Bij auto’s met een hogere waarde dan € 80.000, – moet vaak ook nog een voertuigvolgsysteem worden ingebouwd. Dat kan een SCM Klasse 4 of 5 systeem zijn. Bij SCM Klasse 4 wordt een volgsysteem ingebouwd dat passief werkt en bij SCM Klasse 5 een volgsysteem dat actief werkt.

Afhankelijk van de gewenste dekking hanteren verzekeraars verschillende waardes.
Voor het WA-deel van je verzekering kijkt de verzekeraar naar het gewicht van je auto. Hoe zwaarder de auto, hoe groter de schade kan worden. Zwaardere auto’s zijn dus duurder in de verzekering.
Bij WA + Beperkt Cascodekkingen kijken de meeste verzekeraars naar de dagwaarde van de auto, Enkele verzekeraars kijken naar de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto.
Bij WA + Casco (All Risks) kijkt de verzekeraar naar de oorspronkelijke aanschafwaarde inclusief accessoires van de auto.

De goedkoopste autoverzekering vind je op SUM.nl al binnen enkele minuten. Bespaar nu op je autoverzekering. Vul je gegevens in, vergelijk en vind de goedkoopste autoverzekering voor jou. Zie hieronder meer tips voor het besparen op je autoverzekering.

Vergelijk regelmatig

Om goedkoop uit te zijn, is het handig om regelmatig verzekeringen te vergelijken. De premie wordt bepaald op basis van je leeftijd, je woonplaats, je auto en je schadevrije jaren. Op het moment dat hier iets in verandert, kan het zo zijn dat je bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent. Daarnaast kunnen verzekeraars hun premie ook veranderen. Houd hierbij wel rekening met een eventuele no claimbeschermer.

No claimbeschermer

Sommige verzekeraars hebben een no claimbeschermer, dit betekent dat je bij schade niet op een lagere trede in de bonus-malus ladder wordt gezet. Hierdoor wordt de premie niet hoger wanneer je schade hebt veroorzaakt. Bij verzekeraars met een no claimbeschermer ben je dus goedkoper uit. Je bouwt nog wel schadevrije jaren op. Het risico is dat je, wanneer je overstapt naar een andere verzekeraar,  wel weer op een lagere trede wordt gezet en meer premie moet betalen.

Betaal kleine schades zelf

Op het moment dat je schade hebt veroorzaakt en een claim indient, wordt je premie het volgende jaar hoger. Je schadevrije jaren komen dan namelijk te vervallen. Bij een kleine schade is het soms voordeliger om geen claim in te dienen en de schade zelf te betalen. Het is dus belangrijk om je, voordat je een claim indient, te bedenken of je in totaal meer geld kwijt bent aan het betalen van de schade of aan een premieverhoging.

Rijd minder

Veel verzekeraars baseren de premie deels op het aantal kilometers dat je rijdt. Op het moment dat je vaker auto rijdt, heb je meer kans op schade en zal je premie hoger zijn. Hoe minder kilometers je rijdt, hoe lager de premie. Overweeg dus ook eens de fiets te nemen in plaats van de auto of kies ervoor om vaker te carpoolen. Dit kan je kosten besparen op je autoverzekering.

Pakketkorting

Als je meerdere autoverzekeringen hebt bij dezelfde verzekeraar, krijg je vaak pakketkorting. Verzeker je eigen auto en de auto van je partner op dezelfde polis om van deze korting te kunnen profiteren. Voor nog meer korting kun je ook overwegen om al je verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Uiteraard blijft het belangrijk om verzekeringen te vergelijken. Op die manier ben je er zeker van dat je niet, ondanks de korting, goedkoper uit bent bij een andere verzekeraar.

Betaal je premie per jaar

Veel mensen kiezen ervoor om de premie van hun autoverzekering per maand te betalen. Het is ook mogelijk om je premie per jaar te betalen. Als je dit geld in een keer kan betalen, ben je uiteindelijk vaak goedkoper uit. Een verzekeraar geeft namelijk vaak korting wanneer je de premie per jaar betaalt in plaats van per maand.

Een verzekeraar bepaalt de premie van je autoverzekering aan de hand van je woonplaats, je kenteken, je leeftijd en je schadevrije jaren. Maar wat betekenen deze factoren voor jouw premie?

Woonplaats

Bij het bepalen van de premie wordt gekeken naar je woonplaats. In de ene woonplaats gebeuren namelijk meer ongelukken dan in de andere woonplaats. Ook kan het zo zijn dat er in een bepaalde wijk meer ongelukken gebeuren dan een andere wijk. Om deze reden wordt er altijd gevraagd naar je postcode zodat de verzekeraar het risico kan inschatten.

Kenteken

Door het invoeren van je kenteken kan een verzekeraar zien welk merk en type auto je hebt en wat het gewicht van je auto is. Ook deze gegevens hebben invloed op je premie. Er wordt onder andere gekeken naar hoe snel en hoe zwaar je auto is. Met een zware en/of snelle auto kan je namelijk meer schade aanrichten.

Leeftijd

De premie van een autoverzekering is vaak afhankelijk van de leeftijd. De reden hiervan is dat uit onderzoek is gebleken dat jonge en oude mensen meer kans hebben op schade. Hierdoor zullen mensen tussen de 18 jaar en 24 jaar en mensen boven de 55 jaar meer premie betalen dan mensen tussen de 24 en 55 jaar.

Schadevrije jaren

Het aantal schadevrije jaren dat je opbouwt, staat los van de verzekeraar. Wel heeft elke verzekeraar een eigen bonus-malus ladder. Dit is het systeem waarmee, aan de hand van het aantal schade-vrije jaren, je premie wordt bepaalt.

Op het moment dat je schade hebt opgelopen, kan je er vanuit gaan dat je premie het volgende jaar hoger wordt. Je komt dan weer aan het begin van de ladder te staan. Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe hoger je op je lader komt te staan. Bij elke trede die je omhoog gaat op de bonus-malus ladder krijg je meer korting op je premie. Je wordt dus in feite beloond als je geen schade veroorzaakt. Op het moment dat je wel schade veroorzaakt, verdwijnt je korting en moet je deze weer opnieuw opbouwen.

Als je je autoverzekering opzegt, geeft je verzekeraar het aantal schadevrije jaren door aan de digitale database Roy-data. Daarnaast wordt eventuele schade doorgegeven aan het Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH). Hierin staat naast de persoonlijke informatie van mensen die fraude hebben gepleegd ook het schadeverleden van alle verzekerden.

Wanneer je overstapt, vraagt de nieuwe verzekeraar je schadevrije jaren en je schadeverleden op. Zo kan de verzekeraar bepalen op welke trede van hun bonus-malus ladder je komt te staan.

Checklist

In the event of damage caused by your fault (ie under the WA part of your insurance) or if you have

lees meer

Zoek je een nieuwe autoverzekering

Vergelijk gratis en online

Ga naar de vergelijker

Premie berekenen