Gids: Accountant vinden

Find a suitable administration office for your company

Avatar
Redactie

apr 28, 2020

This article has been compiled with great care by the Sum business team

  Op dit moment telt ons land meer dan 1,8 miljoen bedrijven. Van zzp’ers (1 miljoen) tot BV’s (360.000) en andere ondernemingsvormen. Bijna al deze ondernemers doen een beroep op een boekhouder of accountant voor ondersteuning bij de financiële administratie.

  Van het inboeken van facturen, tot de complexe controle van de jaarrekening. Daarnaast zijn veel accountants onmisbaar om op basis van betrouwbare gegevens de juiste bedrijfsstrategie te kiezen.

  Het grote aantal ondernemers in Nederland vraagt om voldoende boekhouders en accountants om hen te helpen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er inmiddels meer dan 30.000 accountancy- en administratiekantoren actief zijn. Ben je op zoek naar een boekhouder of accountant? Vind je het lastig om tussen al deze bedrijven de juiste partner of adviseur te vinden? In deze gids helpen we je op weg een goede boekhouder of accountant te vinden.

  Voordelen van een boekhouder

  Als zzp’er ben je over het algemeen prima in staat om een eenvoudige boekhouding te voeren, soms met behulp van een online boekhoudpakket. Toch is er bijna altijd behoefte aan de ervaren blik van een boekhouder. Hij of zij brengt je administratie op orde en helpt met het boeken van facturen en meer. Ook is de hulp bij de omzet- en/of inkomstenbelastingaangifte vaak onmisbaar.

  Enkele voordelen van een boekhouder op een rij:

  • Het scheelt veel tijd
  • Je krijgt deskundig advies
  • Vertrouwen dat je administratie goed en op orde is
  • Zelf kun je weer focussen op het ondernemen
  • Opvolging van facturen met verlopen betaaltermijn
  • Voorkomen van onnodige (belasting)boetes en kosten

  Gemiddelde prijs per maand voor boekhouder

  A global overview of the average costs per month for an accountant:

  Doing a lot yourself (self-employed) costs € 40 to € 50 per month
  A lot of outsourcing (self-employed) costs € 50 to € 80 per month
  Complete outsourcing (self-employed) costs € 80 to € 120 per month

  In de uurprijs komt vooral het ervaringsniveau van de boekhouder tot uiting. Zo kost een startende boekhouder tussen € 35 tot € 50 per uur. Het uurtarief voor een zeer ervaren boekhouder loopt gemakkelijk op tot € 80.

  Gemiddelde prijs per maand voor accountant

  Bij het inhuren van een accountant kun je vergeleken met een boekhouder hogere prijzen verwachten. Dat komt door het opleidingsniveau en de verplichting tot bijscholing. De titel accountant is beschermd. Gemiddeld betaal je als zzp’er tot €250 per maand voor de diensten van een accountant (ca. 4 uur tijd)

  The costs for an accountant largely depend on the size of your company and needs. Wide variations are possible.

  Gemiddelde uurtarieven voor accountants

  The average hourly rate of an accountant mainly depends on his or her level of experience. It also often makes a difference whether the accountant works independently or for a (large) accountancy firm. Consider the following average hourly rates:

  Novice accountant costs € 60 to € 75 per hour
  Experienced accountant costs € 75 to € 150 per hour
  Very experienced accountant (Register Accountant) costs € 150 to € 200 per hour

  Prijsaanvraag

  Op de website boekhouder.nl doe je een prijsaanvraag voor zowel een accountant als een boekhouder.

  Vraag een offerte aan voor een boekhouder of accountant.

  Verschil tussen een accountant en boekhouder

  De termen boekhouder en accountant worden nogal eens door elkaar gebruikt. Veel ondernemers praten over ‘hun accountant’, terwijl ze eigenlijk een boekhouder hebben, of andersom. Er is echter een duidelijk verschil in dienstverlening tussen een boekhouder en een accountant. Ook op het gebied van tarieven bestaat een duidelijk verschil tussen beide beroepsgroepen. Ten eerste is er een verschil in de titel. De titel ‘accountant’ is beschermd en alleen te krijgen na het afronden van een opleiding. Daarnaast is een accountant altijd ingeschreven in het accountantsregister van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De titel ‘boekhouder’ mag door iedereen worden gevoerd.

  Op het werk van accountants wordt toezicht gehouden en er zijn belangrijke regels voor het uitoefenen van het beroep. Ook volgen accountants elk jaar verschillende opleidingen om bij te blijven op het gebied van wet- en regelgeving. Voor boekhouders gelden deze verplichtingen niet. Overigens kan en mag een accountant gerust alle taken van een boekhouder uitvoeren. Andersom is dat niet het geval. De keuze voor een boekhouder voor de administratie is goedkoper dan hetzelfde werk door een accountant laten doen.

  Verschil in tarieven tussen boekhouder en accountant

  Een ander belangrijk verschil tussen een boekhouder en een accountant zijn de tarieven, zowel per uur als per maand. De totale kosten voor het inhuren van een accountant of boekhouder zijn afhankelijk van het aantal uren en de soort werkzaamheden die je laat uitvoeren. Het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van administratieve werkzaamheden is voor zzp’ers aan te raden en voor grotere bedrijven vaak zelfs verplicht.

  There are different types of accountants: the AA accountant and the RA accountant. A Registered Accountant (RA) is often also a controller and also advises on business economics. As a result, an RA accountant is generally more expensive than an AA accountant (Accountant Administration Consultant)

  Accountant rate per month

  Average rate bookkeeper per hour € 40 to € 75
  Average bookkeeper rate per month € 50 to € 150 (subscription form)
  Tarief accountant per maand
  Gemiddeld tarief AA-accountant per uur € 70 tot € 150
  Gemiddeld tarief RA-accountant per uur € 150 tot € 300
  Gemiddeld tarief accountant per maand € 140 tot € 1000

  Ook zijn er verschillen tussen ondernemingsvormen. Een boekhouder die een zzp’er enkele uren per maand ondersteunt met de boekhouding, is goedkoper dan een uitgebreide administratie voor een BV, die meer uren en een ervaren boekhouder nodig heeft.

  Verschil in dienstverlening tussen een boekhouder en accountant

  Naast de genoemde verschillen in wettelijke bevoegdheden en opleiding, uiten de belangrijkste verschillen tussen een boekhouder en een accountant zich voor ondernemers vooral op het gebied van dienstverlening. Een boekhouder heeft namelijk vooral uitvoerende taken, zoals het inboeken van facturen en hulp bij het voeren van de dagelijkse administratie en het doen van de diverse belastingaangiftes. Boekhouders hebben dus vooral een ondersteunende taak bij de administratie.

  An accountant, on the other hand, often has the role of auditor or supervisor. In addition, unlike an accountant, an accountant is legally authorized to draw up auditor's reports. An accountant is entitled to officially approve various mandatory financial reports, such as the annual accounts of a large organization. In addition, you can often turn to an accountant for expert financial advice and support in making important strategic business choices.

  Drie soorten accountantsverklaringen

  Bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden, rapporteert een accountant over de opdracht in een accountantsverklaring. In de meeste gevallen gaat het om een accountantsverklaring bij de jaarrekening. Alleen een AA- of RA-accountant mag deze verklaringen opstellen. Hiervoor kun je dus niet bij een boekhouder terecht. In sommige gevallen is het voor organisaties verplicht om een of meerdere accountantsverklaringen te laten opstellen.

  Er zijn drie soorten accountantsverklaringen:

  • Samenstellingsverklaring
  • Controleverklaring
  • Beoordelingsverklaring

  1. De samenstellingsverklaring

  Helpt een accountant je bij het bestuur van je organisatie of het opstellen van de jaarrekening? Dan geeft de accountant een samenstellingsverklaring af. Daarin staan onder meer de inhoud van de opdracht en de verantwoordelijkheden vermeld. De accountant baseert zijn conclusies op basis van informatie die hij of zij ontvangt van het bestuur. Bij de samenstellingsverklaring onderzoekt de accountant niet of deze informatie ook juist is. Wel kijkt de accountant of het beeld van de jaarrekening aansluit op zijn of haar kennis van de organisatie. Voor een oordeel of conclusie is de controle- en/of beoordelingsverklaring geschikt.

  2. De controleverklaring

  Een controleverklaring geeft aan of de jaarrekening in grote lijnen klopt. De accountant onderzoekt of deze een goede weergave is van de financiële situatie van het bedrijf. De accountant geeft zijn of haar oordeel. Op basis hiervan kunnen gebruikers van de jaarrekening beslissingen nemen. De jaarrekening geeft een goed beeld van het vermogen en het resultaat, maar is niet gegarandeerd tot op de euro nauwkeurig. Wel zit er een hoge mate van zekerheid in. De accountant stelt zich altijd onafhankelijk op.

  3. De beoordelingsverklaring

  In een beoordelingsverklaring staat of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie bij een bedrijf. Als de accountant afwijkingen vindt, dan onderzoekt hij of zij deze nader. In de beoordelingsverklaring stelt een accountant officieel vast dat de jaarrekening goed lijkt te kloppen. Ook als de accountant hier onvoldoende zekerheid over heeft, dan vermeldt hij of zij dat in de conclusie.

  Prices of the various auditor's reports

  Composition statement costs an average € 2,250 to € 5,000
  Auditor's report costs an average € 1,200 to € 3,500
  Assessment statement costs an average € 1,100 to € 2,250