Hypotheek-golven en de IB-aangifte

Avatar
Redactie

mrt 19, 2019

  De Hypotheekshop logoWanneer men belastingaangifte doet, merkt men dat de Belastingdienst de aangifte al deels heeft ingevuld. Zo staat het inkomen al keurig vermeld. De Belastingdienst krijgt deze gegevens door van verschillende instanties. Men kan de aangifte vervolgens controleren én aanvullen. Woont men in een koophuis? Dan mag je bepaalde kosten voor de eigen woning aftrekken. De Hypotheekshop zet een aantal belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de IB-aangifte op een rij. 

  Hypotheekrenteaftrek
  Heeft men een koopwoning? Dan mag men de betaalde hypotheekrente aftrekken. Als eerste telt men het eigenwoningforfait bij het belastbaar inkomen op. Dit is een percentage op basis van de WOZ-waarde van de woning. Vervolgens trekt men het bedrag aan betaalde hypotheekrente hier van af.

  Afbouw
  Sinds 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek jaarlijks afgebouwd. Dit betekent dat er voor inkomens in de hoogste belastingschijf (een belastbaar inkomen van meer dan € 68.507,-) een correctie plaatsvindt. De correctie wordt vormgegeven door middel van een bijtelling van 2,45% (51,95% minus 49,5%) over het bedrag aan rente en kosten die in de vierde schijf zijn afgetrokken. Het gaat hierbij om alle aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus zowel de eigenwoningrente als bijvoorbeeld de erfpachtcanons, notariskosten, taxatiekosten en/of advieskosten.

  Hypotheekkosten
  Kosten die men heeft gemaakt om de hypotheek af te sluiten. Denk aan taxatiekosten, advies- en bemiddelingskosten, notariskosten voor de hypotheekakte, kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG, ook wel borgtochtprovisie), bereidstellingsprovisie om de aangeboden rente in de offerte te verlengen, kosten van een nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot, bouwrente die is betaald ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte, en boeterente.

  Eigenwoningforfait
  Iedere huiseigenaar betaalt een fiscale bijtelling voor het eigenaarschap van de woning, het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, dan mag men het verschil aftrekken.

  Kosten rijksmonument
  Van de kosten die men maakt voor het onderhoud van een rijksmonument, mag men 80% aftrekken. Dat betekent dat men een eventuele (toekomstige) subsidie eerst van de kosten moet aftrekken. Klein onderhoud en verbeteringen zijn niet-aftrekbaar.

  Erfpacht
  Huurt men de grond waarop de woning staat? Dan betaalt men hiervoor een zogenaamde periodieke canon, waarbij men maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar betaalt. Periodieke betalingen voor erfpacht (canon) kan men bij de belastingaangifte aftrekken van het belastbaar inkomen.

  Belangrijk aandachtspunt aangifte IB 2018
  Heeft men vorig jaar samen met een partner een eigen woning gekocht? En heeft men apart van elkaar eerder een eigen woning gehad? En is men niet in gemeenschap van goederen getrouwd/ geregistreerd? Dan is het raadzaam om samen met een deskundige de aangifte door te nemen. Via deze aangifte kan men namelijk keuzes maken die grote gevolgen kunnen hebben voor de fiscale situatie, nu en in de toekomst.

  Ogenschijnlijk vrij algemene regels maar, met als voorbeeld het laatste punt, een vooruitziende blik is essentieel. Keuzes die als golven vooruitgaan en waarbij een adviseur een essentiele rol kan vervullen.