DNB herijkt kapitaaleis premierisico basiszorgverzekering

Avatar
Redactie

mrt 01, 2019

  zorgDe kapitaaleis voor het premierisico voor de Nederlandse basiszorgverzekering blijft voorlopig ongewijzigd. De basiszorgverzekering in Nederland kent specifieke karakteristieken, waardoor de zorgverzekeraars binnen het Europese raamwerk een speciale behandeling krijgen.

  Dit gebeurt via specifieke parameters voor het premierisico en het reserverisico. De initiële ijking van deze parameters dateert uit 2013. Sindsdien zijn er de diverse veranderingen doorgevoerd in de zorgverzekeringssector. In navolging van het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’ heeft DNB getoetst of de huidige parameters nog voldoen.

  Herijking van risicogebaseerde kapitaaleisen
  Met de introductie van Solvency II zijn de kapitaaleisen risicogebaseerd. Het grootste deel van de kapitaaleis van zorgverzekeraars is ter dekking van het premierisico: het risico van een mogelijk onjuiste bepaling van de premie. Na grondige analyse van verschillende kalibratiemethoden en overleg met Zorgverzekeraars Nederland, blijft de parameter voor het premierisico wat DNB betreft ongemoeid tot in ieder geval 2021. DNB blijft zich inspannen om de kapitaaleis aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige risico’s waaraan zorgverzekeraars blootstaan. Doel is te voorkomen dat zorgverzekeraars te veel of te weinig kapitaal moeten aanhouden.

  Dialoog met de sector
  DNB treedt de komende periode in gesprek met de relevante stakeholders over de vormgeving van toekomstige herijkingen van de kapitaaleis voor de Nederlandse basiszorgverzekering.