Wat mag wel en niet bij samenwerking tussen ondernemingen

Avatar
Redactie

feb 27, 2019

  acm logo 210x120Weet wat wel en niet mag als je samenwerkt met concurrenten of afspraken maakt met leveranciers of afnemers. Want bedrijven mogen samenwerken, maar er zijn grenzen. Bedrijven mogen geen afspraken maken die de concurrentie vervalsen.

  Dat staat uitgelegd in de vernieuwde leidraden over de spelregels voor samenwerking tussen bedrijven. Op de website acm.nl/kartels kunnen bedrijven snel zien welke afspraken de concurrentie beperken. In de uitgebreide leidraden staan ook voorbeelden en mogelijke uitzonderingen.

  Samenwerking tussen concurrenten
  Concurrenten mogen op verschillende manieren samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek te doen of nieuwe producten te ontwikkelen. En brancheverenigingen kunnen ondernemingen helpen beter te concurreren, bijvoorbeeld door het opstellen van voorbeeld-kostenramingen. Echter, sommige afspraken beperken de concurrentie. De deelnemende bedrijven vormen dan een kartel. Kartelafspraken zijn concurrentievervalsing en daarom ook streng verboden. Concurrenten mogen geen:
  · Afspraken maken over de (inkoop)prijs, kortingen of acties
  · Klanten of werkgebieden onderling verdelen
  · Afspraken maken wie een aanbesteding gaat winnen
  · Afspraken maken om géén personeel van elkaar over te nemen of om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Werkgevers en vakbonden mogen in cao's uiteraard wel afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

  De ACM let de komende tijd strenger op verboden (prijs)afspraken tussen concurrenten bij de inkoop van producten (inkoopkartels) en verboden afspraken over arbeidsvoorwaarden.

  Afspraken tussen leveranciers en afnemers
  Leveranciers en afnemers, zoals fabrikanten en winkeliers, mogen afspraken maken over de distributie van goederen en diensten. Dit zorgt voor een efficiëntere distributie. Maar een leverancier mag géén afspraken maken over de minimale prijs waarvoor een afnemer het product moet doorverkopen aan klanten. Een leverancier mag ook de vrijheid niet beperken van een afnemer om producten via internet te verkopen. De ACM let de komende tijd strenger op verboden (prijs)afspraken tussen leveranciers en afnemers en op beperkingen van de verkoop via internet.

  De ACM ziet toe op samenwerking en eerlijke concurrentie
  De ACM handhaaft de spelregels voor eerlijke concurrentie en treedt op tegen verboden samenwerking. Ze onderzoeken nu bijvoorbeeld:
  · Of dakdekkers bij aanbestedingen het werk onderling verdeelden en daar prijsafspraken over maakten
  · Of producenten en winkeliers van consumentengoederen verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De ACM vermoedt namelijk dat producenten, vooral bij webwinkels, afdwingen om bepaalde producten niet onder een minimumprijs te verkopen.
  Daarnaast waarschuwden we huisartsen dat ze niet onderling patiënten mogen verdelen.

  Bron: ACM