Naar de middelbare school

Avatar
Redactie

sep 03, 2018

  nibud met witGaat uw kind naar de middelbare school? Dan verandert er financieel wat voor u en uw kind. Met welke kosten en uitgaven moet u rekening houden? Het kan nuttig zijn om nieuwe afspraken met uw kind te maken over geld. Zo bereidt u uw kind voor op een zelfstandige financiële toekomst.

  Samen afspraken maken over geld
  Als uw kind naar de middelbare school gaat is dit een goed leermoment in de financiële opvoeding. De nieuwe school brengt andere uitgaven mee. Zo zijn er meer verleidingen van kantine en snoepautomaten. Ook het sociale leven van uw kind zal veranderen. Het zal vaker buiten school met vrienden afspreken. Ook gaat uw kind nu bijvoorbeeld zelfstandig de stad in of naar de bioscoop.

  Het is een goed moment om (nieuwe) afspraken te maken over de hoogte van het zakgeld. Hoeveel krijgt uw kind? En wat kan en moet het daarvan betalen?

  82 % van de scholieren zegt dat hun ouders en verzorgers het belangrijk vinden om hen om te leren gaan met geld
  Tip: Uit Nibud-onderzoek blijkt dat 88 procent van de 12 tot 18-jarigen op de middelbare school zakgeld krijgt. Lees meer over de gemiddelde bedragen en  welke afspraken u kunt maken.

  Kleedgeld
  De overgang naar de middelbare school kan een mooi moment zijn om met kleedgeld te starten. Natuurlijk is de hoogte van het kleedgeld afhankelijk van de afspraken die u er samen over maakt.

  Bijbaan
  Scholieren krijgen steeds meer mogelijkheden om iets bij te verdienen. Bijvoorbeeld een vakantiebaan, een krantenwijk of oppassen op jonge kinderen in de buurt. U kunt de hoogte van het zakgeld hierop aanpassen.

  Uit Nibud-onderzoek (2016) blijkt dat 16 procent van de twaalfjarige middelbare scholieren een bijbaantje heeft. Een kwart doet ook vakantiewerk. Er gelden wel wettelijke regels voor kinderen en werk. Zoals bijvoorbeeld de leeftijd waarop een kind mag werken en hoe lang en wat een kind mag doen.

  Een bankrekening
  Scholieren zijn steeds meer bezig met geld. De bedragen nemen toe en ze zullen zelf geleidelijk meer betalingen doen. Een eigen bankrekening met pinpas kan handig zijn.

  Afspraken maken met pubers
  Pubers zullen snel de grenzen opzoeken, ook bij financiële afspraken. Het Nibud helpt u om duidelijke kaders te bieden, en om te gaan met dagelijkse dilemma’s:
  • Checklist Geldafspraken met pubers
  • Weblog ‘Mam, krijg ik meer zakgeld in de brugklas?’

  Kosten voor ouders
  De meeste schoolboeken op de middelbare school worden door de overheid betaald. Op het voortgezet onderwijs worden wel extra materialen gebruikt die u zelf moet kopen. Zoals bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken en een computer. Maar ook een agenda, een goede tas, gymkleding, pennen, passer, rekenmachine, kaftpapier en schriften zal uw kind nodig hebben. Wat u precies moet kopen hangt af van de school.

  Tip: Bestelsystemen voor schoolboeken geven vaak suggesties voor extra leermiddelen (bijvoorbeeld oefenbundels). Vraag eerst bij de school of bij oudere scholieren na of dit echt nodig is.

  Tip: Je kunt ook besparen op je schoolspullen door te zoeken naar goedkope winkels, of kies voor creativiteit: koop een goedkope agenda en pimp hem zelf! Inspiratie vind je op Youtube.

  Vervoer
  De middelbare school is vaak verder weg dan de basisschool. Misschien moet u een nieuwe fiets kopen of een abonnement nemen op het openbaar vervoer.

  Mobiele telefoon en internet
  Op de middelbare school zal uw kind vaker en langer weg zijn. Een mobiele telefoon kan handig zijn om contact te hebben. Het is goed om afspraken te maken over de kosten van een mobiele telefoon. Nibud geeft tips voor goede afspraken.

  Tip: Lesroosters, huiswerk en cijferlijsten staan vaak op internet. Een digitale leeromgeving wordt steeds belangrijker voor scholieren. Een smartphone kan voor uw kind handig zijn. Veel scholen bieden gratis wifi voor leerlingen aan. Een apart internetabonnement is niet altijd nodig.

  Schoolreis
  Veel middelbare scholen organiseren uitstapjes of schoolreizen voor leerlingen. Een belangrijk verschil met de basisschool zijn de kosten. In de bovenbouw zijn reizen naar het buitenland geen uitzondering. Meegaan op schoolreis is niet verplicht. Wilt of kunt u niet betalen voor deze reis? Dan moet de school voor een ander programma zorgen. Is een schoolreis verplicht vanwege een lesprogramma? Dan zijn er geen kosten voor u.

  Ouderbijdrage
  Veel scholen vragen een zogenaamde ouderbijdrage om extra culturele of sportieve activiteiten te kunnen betalen. De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. De school mag wel kinderen uitzonderen van activiteiten als er geen bijdrage is betaald. De school moet in dat geval wel voor vervangend onderwijs zorgen.

  De hoogte van deze bijdrage verschilt per school. De school kan bij de vaststelling van het bedrag rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan van de school.

  Lees meer over schoolkosten en tegemoetkomingen

  Wilt u meer inzicht in de kosten van schoolgaande kinderen? Lees de Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 jaar (e-book).

  Tegemoetkomingen in de kosten
  Naast de scholen zelf zijn er ook gemeenten die regelingen hebben. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor een vergoeding van specifieke schoolkosten voor gezinnen met weinig geld. Een gemeente kan dan noodzakelijke uitgaven vergoeden die u zelf niet kunt betalen, bijvoorbeeld bepaalde leermiddelen. U kunt dit bij de sociale dienst van uw gemeente navragen. Een alternatief is Stichting Leergeld. Die vergoeden in bepaalde situaties ook schoolkosten, zoals die van een schoolkamp, schooltas of leermiddelen.

  Kindgebonden budget
  Een gezin met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen. Krijgt u kinderbijslag? Dan zijn uw gegevens automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in.

  Kinderbijslag
  Tot 18 jaar krijgt u kinderbijslag voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Als uw kind 12 jaar wordt, gaat dit bedrag omhoog. Voor meer informatie kijkt u op de kinderbijslag.