Sparen voor later is ‘uit’

Avatar
Redactie

aug 16, 2018

  saving 3404363 960 720Sparen voor de toekomst is niet meer van deze tijd. We geven ons geld het liefst direct uit, leven zorgeloos in het nu en we zien onze financiële toekomst rooskleurig in. Dit en meer blijkt uit recent onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel.

  Doelen
  Dit in opdracht van LeasePlan Bank waarin het spaargedrag van Nederland, de psychologie hierachter en de houding ten opzichte van geld onder de loep genomen is. Een manier om onze impulsen te bedwingen blijkt het stellen van concrete spaardoelen. Iets leuks om voor te sparen in het vooruitzicht, helpt ons om geld opzij te leggen. Sterker nog het behalen van een spaardoel maakt negen op de tien Nederlanders vervolgens gelukkiger. Het einde van de vakantie is voor veel mensen het moment om dat nieuwe spaardoel vast te stellen.

  Onregelmatig
  Bij veel Nederlanders lijkt het sparen er met de paplepel te zijn ingegoten; van de ondervraagden heeft negen op de tien keurig een spaarpotje opgebouwd. Maar we sparen niet regelmatig, bij bijna twee derde varieert het bedrag dat per keer wordt weggezet. Ook het daadwerkelijke saldo op onze spaarrekening lijkt niet zo belangrijk, de grootste groep van de spaarders heeft maar 0 tot 5.000 euro spaargeld. Bovendien heeft 8% van de Nederlanders helemaal geen spaargeld. Dit spaargedrag is onder andere het gevolg van het feit dat een groot deel van de Nederlanders vooral “in het moment” willen leven en “nu willen genieten” (29%). Ze geven hun geld het liefst meteen uit en 'een gat in de hand' is voor hen een excuus om niet te sparen. Daarnaast is de lage rentestand voor maar liefst 39% van de ondervraagden reden om niet te sparen. Het levert te weinig op, aldus deze groep.

  Sparen voor de toekomst is uit
  Dit zorgeloze spaargedrag, waarbij het geld vooral moet rollen, is mede te verklaren doordat de Nederlander de toekomst positief inziet. De helft van de Nederlanders denkt er over tien jaar financieel beter voor te staan. Deze roze bril wordt bovendien niet minder naarmate we ouder worden. Ruim de helft van de 45- tot 54-jarigen gelooft dat hij of zij er over tien jaar beter voor staat dan nu. Dit geldt zelfs voor een kwart van de mensen in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar. Nederlanders lijken zich dus geen zorgen te maken over toekomstige zorgkosten of mogelijke werkeloosheid. Sparen voor onze oude dag vinden we ook minder belangrijk, het staat 'slechts' op nummer vier in het lijstje met onze belangrijkste spaardoelen.

  Doelgericht sparen maakt gelukkig
  Dat millennials koplopers zijn op het gebied van leven in het 'nu', zal geen verrassing zijn. Bij de helft van hen is dit terug te zien in hun uitgavenpatroon. Ze hebben geld nodig om dromen waar te maken (46%) en vinden het kopen of beleven van dingen belangrijker dan een goed gevulde spaarrekening. Interessant is echter dat 62% van de millennials wel open staat om te sparen wanneer hij of zij een concreet spaardoel voor ogen heeft. En dat blijkt ook voor andere leeftijdsgroepen op te gaan. De ruime meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat het helpt om iets leuks te hebben om naar uit te kijken. “Sterker nog vanuit de psychologie lijkt het voor mensen niet eens uit te maken of het een haalbaar doel is, als het maar concreet en stimulerend is. Mannen zijn hier nog meer bij gebaat dan vrouwen, omdat vooral zij zich laten leiden door impulsen en minder dan vrouwen bezig zijn met verantwoordelijk money management”, aldus Fred van Raaij, hoogleraar economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Het einde van de vakantieperiode en het ontvangen van vakantiegeld blijken populaire momenten om deze nieuwe spaardoelen te stellen.

  Dromen verwezenlijken
  Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 37% van de Nederlanders maandelijks niet altijd rondkomt met hun inkomen. Deze groep loopt daardoor het risico op financiële problemen, vooral als ze geen buffer hebben. De behoefte om sparen leuk te maken blijkt dus extra relevant. "Anno 2018 gaat sparen over vrijheid, dromen verwezenlijken en vooruitkijken”, aldus Danny te Brinke, directeur van LeasePlan Bank. “Het onderzoek laat zien dat we weten hoe belangrijk sparen is, maar niet willen inleveren op de kwaliteit van het leven op dit moment. Wij vinden het belangrijk een rol te spelen in het verbeteren van de zelfredzaamheid van Nederland door spaardoelen op een makkelijke en plezierige manier bereikbaar te maken."

  Over het onderzoek
  In opdracht van LeasePlan Bank voerde Ruigrok NetPanel in juni 2018 een onafhankelijk onderzoek uit naar het spaargedrag van Nederland. In totaal namen meer dan 1.000 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 18 tot 69 jaar deel aan het onderzoek, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding.

  Over LeasePlan Bank
  LeasePlan Bank is een online spaarbank en onderdeel van het wereldwijd opererende LeasePlan Corporation N.V. De in wagenparkbeheer gespecialiseerde financiële instelling heeft sinds 1993 een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Sinds de start van de internetspaarbank in 2010 hebben al meer dan 170.000 spaarders in Nederland en Duitsland hun weg naar LeasePlan Bank gevonden. Door middel van aantrekkelijke spaarvormen en gebruiksvriendelijke tools wilt LeasePlan Bank online sparen zo leuk mogelijk maken. Meer informatie is beschikbaar op www.leaseplanbank.nl.