Gemeenteraad moet meer kennis hebben van zorg-, jeugd- en ouderenbeleid

Avatar
Redactie

sep 06, 2017

    city council 2631748 1920Alle lokale politieke partijen zullen er rekening mee moeten houden dat het gewenste profiel van de gemeenteraad flink veranderd is vanwege de overheveling van taken van de overheid naar de gemeenten. De gemeente heeft van het kabinet Rutte veel meer taken op het gebied van zorg-, jeugd- en ouderenbeleid gekregen. De nieuwe gemeenteraden die in maart 2018 gekozen worden zullen meer van deze nieuwe markten thuis moeten zijn om hun rol als regelgever en controleur van het gemeentelijk beleid op die nieuwe terreinen waar te kunnen maken.

    Checklist
    Om de deskundigheid van de lokale politici te bevorderen hebben de twee grote koepels van gepensioneerden in ons land alle gemeenten en lokale politieke partijen deze week een checklist met vragen gestuurd. Met deze vragenlijsten kunnen de lokale partijen overwegen punten op het gebied van ouderenbeleid in hun partijprogramma’s aan te snijden. De checklist is ook geschikt om in de toekomst de lokale bestuurders op dit punt beter controleren.

    De checklist ouderenbeleid van KNVG en NVOG, met ruim 30 vragen, richt zich op thema’s als wonen, zorg en preventie, mobiliteit en communicatie. De vragen zijn geënt op de ervaringen van ouderen, die meemaken dat gemeenten nog steeds slecht toegankelijk zijn, dat er teveel verwacht wordt van hun internetdeskundigheid, dat een traploze omgeving geen aandacht heeft, dat er te weinig rekening wordt gehouden met draagkracht en dat er nog steeds geen (overkoepelend) beleidsplan is om de gevolgen van de vergrijzing in kaart te brengen en te voorzien van maatregelen. De checklist is ook beschikbaar op de sites van KNVG en NVOG voor iedereen, die zich met deze materie wil bezighouden.

    Zie voor nadere informatie: www.knvg.nl en www.gepensioneerden.nl