Nieuwe regels hypotheek

Avatar
Redactie

jan 04, 2016

  Huis bescherming

  De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

  Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf
  De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2015 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 51,5% in 2014 naar 51,0%. In 2016 wordt dit percentage verder verlaagd naar 50,5%.

  Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning
  U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis. In 2016 is dit percentage 102%. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

  2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis
  Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

  Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen
  Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor gaat in 2015 omhoog van € 8.000 naar € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter'-woning extra kunnen lenen wordt in 2015 verhoogd van € 13.500 naar € 25.000. In 2016 wordt dit bedrag €27.000.

  Hogere hypotheek voor tweeverdieners
  Vanaf 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om iets meer geld te lenen voor de aankoop van een huis.

  Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervallen per 1 januari 2015
  Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer. Daarmee kunnen ouders eenmalig tot € 52.752 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

  Hogere vrijstelling schenkbelasting voor woning in aanbouw
  Had u in 2014 een eigen woning in aanbouw en heeft u daarvoor een schenking gekregen? En is deze schenking nog niet helemaal besteed in 2014? Dan kunt u onder voorwaarden ook in 2015 nog gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.

  Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
  U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

  Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  Op 1 juli 2015 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan van € 265.000 naar € 245.000. Op 1 juli 2016 daalt de bovengrens verder naar €225.000.

  Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
  Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

  Aftrek rente bij restschuld
  Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting. De aftrektermijn is per 1 januari 2015 verlengd van 10 naar 15 jaar.

  De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

  Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie
  Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

  Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
  Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

  Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

  Aftrek na tijdelijke verhuur
  De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.