Checklist pensioen beschikbaar

Avatar
Redactie

okt 07, 2015

    checklistDe Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben het generieke voorbeeld van de werkgeverschecklist Wegwijs in het pensioen gepubliceerd op de website www.pensioen123.nl.

    De checklist kan met medewerking van de pensioenuitvoerder op maat worden gemaakt.

    De checklist heeft een nauwe samenhang met laag 1 van Pensioen 1-2-3, dat uiterlijk op 1 juli 2016 de wettelijk verplichte startbrief gaat vervangen. Werkgevers kunnen ‘hun’ Pensioen 1-2-3 printen en bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

    Pensioen is vaak een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 en de bijbehorende checklist zijn zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting door werkgevers mogelijk te maken. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers.