Tweede Kamerleden op bezoek bij financieel planners

Avatar
Redactie

apr 21, 2015

  ffp logoMaandag is door Aukje de Vries (VVD) de aftrap gegeven van een eerste in een serie van werkbezoeken die de Vereniging FFP organiseert met Tweede Kamerleden.

  Het doel van de ontmoeting tussen politici en financieel planners is onder andere om Kamerleden meer kennis te geven van de toegevoegde waarde van financiële planning voor consumenten. De Vries bracht vandaag een werkbezoek aan Amersfoort. Hier ervoer het Kamerlid tijdens een simulatiegesprek met een gecertificeerd financieel planner, aangesloten bij de beroepsorganisatie FFP, hoe de kennismaking en intake als eerste stappen van een financieel plan verlopen.

  Aandacht financiële toekomst
  VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Mensen hebben vaak weinig aandacht voor hun eigen financiële toekomst, vanwege gebrek aan informatie, kennis of uit gemakzucht. De VVD vindt het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Adviseurs kunnen daarbij een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Goed om in de praktijk te zien hoe financieel planners dat invullen."

  Financiële planning en politiek
  Volgens Bert Sonneveld, directeur van de FFP, is het belangrijk dat de consument zijn kennis over financiële planning vergroot. Samenwerking met politici, ambtenaren en toezichthouders helpt hierbij. "Een financieel planner kan over de meest complexe zaken adviseren. De strenge opleidings- en certificeringseisen van het FFP-Keurmerk biedt consumenten harde garanties op het gebied van de deskundigheid, de integriteit en de objectiviteit van een financieel planner. Daarom verdient onze beroepsgroep extra aandacht."