FlexFront stopt met het aanbieden van Argenta hypotheken

Avatar
Redactie

okt 30, 2014

  Flexfront-eufinFlexFront ziet zich met ingang van 5 november 2014 genoodzaakt te stoppen met de distributie van het Argenta arrangement daar Argenta recent te kennen heeft gegeven vanaf 2015 geen zaken meer te willen doen met het zelfstandig onafhankelijk intermediair.

  Argenta wenst de samenwerking met o.a. FlexFront per 2015 te beëindigen en heeft de strategische keuze gemaakt alleen nog hypotheekdistributie toe te staan via de (grotere) ketens. Om de consumenten geen onnodige hobbels in het acceptatieproces te laten ervaren, heeft FlexFront besloten de distributie van Argenta te stoppen per 5 november a.s. Dit betekent dat alle aanvragen die tot en met die datum binnen komen nog worden afgewikkeld. Dit geldt ook voor alle huidige lopende dossiers.

  Treurige beslissing voor de consument
  "Wij betreuren dit strategische besluit van Argenta omdat FlexFront in de basis van mening is dat alle hypotheekproducten ter beschikking moeten staan voor alle consumenten. Wij zijn Argenta dankbaar voor het feit dat wij in 2011, als een van de weinige distributiepartners, de beschikking hebben gekregen over het Argenta-arrangement. Vanaf die datum hebben wij, samen met het bij ons aangesloten intermediair, ons tot het uiterste ingespannen om Argenta te assisteren in haar positionering op de Nederlandse markt. Helaas kiest Argenta nu een andere weg en zijn wij genoodzaakt de door Argenta gewenste beëindiging van de samenwerking tot uitvoer te brengen. Wij hebben dit per brief meegedeeld aan alle advieskantoren die de beschikking hadden over het Argenta arrangement via FlexFront." aldus Christiaan Schipper, directeur van FlexFront.

  MUNT Hypotheken als alternatief
  Christiaan Schipper: "Gelukkig kunnen we ook positief nieuws brengen. Ruim een maand geleden hebben wij MUNT Hypotheken geïntroduceerd. Voor de distributie is gekozen voor een gefaseerde introductie. Wij hebben echter gemeend dat alle advieskantoren die via FlexFront toegang hadden tot Argenta per direct een aanstelling krijgen om MUNT Hypotheken aan te vragen. De eerste ervaringen met het MUNT arrangement zijn positief. Independer heeft MUNT gekwalificeerd met 5 sterren, de acceptatievoorwaarden worden van alle zijden als zeer consumentvriendelijk ervaren en inmiddels is een eerste serie hypotheekaanvragen finaal akkoord bevonden. Binnen drie weken na aanvraag. "
  "Wij hebben de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om de kantoren die Argenta verliezen zodanig te faciliteren dat zij per vandaag MUNT-aanvragen kunnen doen. Wij zijn er trots op om te zeggen dat dit inderdaad is gelukt."