Nederlander wil goedkoper en kleiner wonen

Avatar
Redactie

jul 07, 2014

  Woningmarkten in perspectief 2014Tot 2025 is in Nederland een groeiende behoefte aan kleinere woningen en appartementen, met name in de Randstad en in de regio Den Bosch-Eindhoven. De bereidheid om woningen te kopen is vergeleken met 2 jaar geleden toegenomen, maar voor een lagere prijs. Dat blijkt uit het rapport 'Woningmarkt in perspectief 2014', van Bouwfonds Property Development, dat Nederlandse, Duitse en Franse woningmarktontwikkelingen in kaart brengt.

  Ten opzichte van 2 jaar geleden wil of kan de consument fors minder diep in de buidel tasten voor een koopwoning. De gewenste koopprijs voor een woonhuis is gezakt met bijna € 50.000 (waren we in 2011 nog bereid om gemiddeld € 322.62 te betalen, nu is dat € 273.328). Voor een appartement is dat zelfs € 65.000 (in 2011 waren we nog bereid om € 268.068 te betalen, nu is dat € 203.484). De koper is dan wel bereid genoegen te nemen met minder m2. Diezelfde trend is waarneembaar in Frankrijk, terwijl Duitse consumenten juist meer willen besteden aan een koopwoning. Han Joosten, Hoofd Marktonderzoek van Bouwfonds Property Development: "De vraag naar meer kleinere woningen komt voort uit de vergrijzing en door het stijgende aantal alleenstaanden in Nederland. Tot 2025 groeit de Nederlandse bevolking met 680.000 personen, maar het aantal huishoudens neemt met 740.000 toe. Er gaan dus minder mensen in één huishouden wonen. Daarnaast is er een prijseffect. Door de crisis kunnen mensen zich minder veroorloven voor de aankoop van een woning."

  Prijs appartement München dubbel zo hoog als in Amsterdam
  In de Randstad, de regio Utrecht en langs de A2 (regio Den Bosch-Eindhoven), is de groeiprognose van huishoudens het grootst. In vergelijking met Duitsland en Frankrijk zijn Nederlandse appartementen in de groeiregio's overigens opvallend laag geprijsd. In München betaalt de consument bijvoorbeeld € 6.000 per m2 nieuwbouwappartement, direct over de grens in Düsseldorf € 3.500. De prijs in de regio Amsterdam is gemiddeld € 3.000 per m2. Joosten: "Een veelgehoorde opvatting is dat door de hypotheekrenteaftrek woningprijzen kunstmatig opgedreven zijn. Vergelijken we echter de Nederlandse woningprijzen met die van Frankrijk en Duitsland dan is die conclusie onjuist."

  Meer vraag naar koop- dan naar huurwoningen
  Ondanks de crisis is het aantal Nederlanders dat wil verhuizen aanzienlijk toegenomen. De groep consumenten die binnen 3 jaar van woning wil veranderen is de afgelopen 2 jaar gestegen tot 60%. Daarbij is de bereidheid om te kopen toegenomen en om te huren juist afgenomen. In 2011 was die situatie nog omgekeerd: toen prefereerden meer consumenten een huurwoning. Joosten: "Door de toegenomen bereidheid om te verhuizen, zien we dat het er economisch beter voor staat. Mensen hebben de afgelopen jaren hun verhuisgedrag uitgesteld, en nu is men in Nederland bezig aan een inhaalslag. De ontwikkelingen op de woningmarkt zien er anno 2014 dan ook goed uit. Consumenten die een woning willen kopen kunnen dat nu relatief goedkoop doen."