Pleidooi voor checks en balances in toezichtkosten

Avatar
Redactie

jul 03, 2014

    Verbond van VerzekeraarsHet kabinet heeft in het regeerakkoord Rutte II aangekondigd dat de overheidsbijdrage in het toezicht op de financiële sector (DNB en de AFM) per 1 januari 2015 komt te vervallen. Het betreffende wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht ligt inmiddels in de Tweede Kamer.

    Het Verbond is van mening dat met het verdwijnen van de overheidsbijdrage een belangrijke prikkel dreigt te verdwijnen om de toezichtkosten te beperken, juist in een tijd waarin de focus van de verzekeringssector ook op kostenreductie ligt. De totale toezichtkosten stijgen al jaren en liepen vorig jaar op tot bijna een kwart miljard euro.

    Om goede 'checks and balances' te waarborgen, pleiten brancheorganisaties waaronder het Verbond in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën voor aanvullende maatregelen.

    Bron: Verbond van Verzekeraars